Overblik: Se hvor eleverne scorer højeste karakterer i din kommune

16x9
På grafikken kan du se, hvilken folkeskole, der har det højestes karaktergennemsnit i din kommune. Foto: Grafik / TV2

Et nyt digitalt værktøj gør det muligt for forældre, skoleledere og andre interessenter at sammenligne alle landets grundskoler.

Kort efter middag tirsdag lancerede Undervisningsministeriet et nyt digitalt værktøj, hvor forældre, skoleledere og andre interesserede kan sammenligne samtlige danske grundskoler. 

- Formålet er at skabe åbenhed om skolernes resultater på en brugervenlig måde. Det er et udviklingsværktøj, der skal hjælpe skolerne til at opnå bedre resultater og klæde forældre, elever, lærere og ledere bedre på til at tale sammen om udfordringerne, siger Ellen Trane Nørby. 

I alt syv parametre indgår i beskrivelserne af skolerne - heriblandt karaktergennemsnit og trivsel. Du kan selv gå på opdagelse i Undervisningsministeriets digitale værktøj ved at klikke her. 

Med det nye værktøj kan forældre, elever, skoleledere og lærere bedre sammenligne og følge med i udviklingen på skolerne. Man kan blandt andet se, hvordan eleverne trives på skolen, og hvordan de klarer sig efter 9.-klasseprøverne.

Du kan på nedenstående grafik danne dig et overblik over skolerne i din kommune og se, hvilken skole, der scorede højest ved 9. klassernes afgangsprøver i skoleåret 2014/2015. 

Folkeskoler med højest og lavest karaktergennemsnit i landets 98 kommuner

Kilde: Undervisningsministeriet.  

Fakta om det nye digitale værktøj:

Med få klik kan elever og forældre, skoleledere, lærere og kommuner med det nye værktøj sammenligne skolerne ud fra data på syv parametre:

  • Elevfravær
  • Skolens karakterer
  • Skolens karakterer korrigeret for, hvad man kan forvente i forhold til skolens socioøkonomiske baggrund
  • Tal for, hvordan eleverne trives socialt såvel som fagligt, ro og orden
  • Elevernes uddannelsesstatus efter afslutningen af 9. klasse
  • Andelen af fag dækket af undervisere med linjefagskompetence eller tilsvarende
  • Oplysninger om elevsammensætningen på skolerne

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling