Samfund

Nyt digitalt værktøj: Nu kan du sammenligne alle landets grundskoler

Undervisningsministeriet har lanceret et nyt digitalt værktøj, der gør det muligt for forældre at sammenligne landets skoler.

Kort efter middag tirsdag lancerede Undervisiningsministeriet et nyt digitalt værktøj, hvor forældre, skoleledere og andre interesserede kan sammenligne samtlige danske grundskoler. 

I alt syv parametre indgår i beskrivelserne af skolerne - heriblandt karaktergennemsnit og trivsel. 

Med det nye værktøj kan forældre, elever, skoleledere og lærere bedre sammenligne og følge med i udviklingen på skolerne. Man kan blandt andet se, hvordan eleverne trives på skolen, og hvordan de klarer sig efter 9.-klasseprøverne.

Derudover kan du også danne dig et overblik over det gennemsnitlige fravær på skolerne. Du kan selv tilgå værktøjet på Undervisningsministeriets hjemmeside her.

- Formålet er at skabe åbenhed om skolernes resultater på en brugervenlig måde. Det er et udviklingsværktøj, der skal hjælpe skolerne til at opnå bedre resultater og klæde forældre, elever, lærere og ledere bedre på til at tale sammen om udfordringerne, siger Ellen Trane Nørby. 

SF: Dårlige skoler bliver efterladt

Der er tale om allerede offentliggjorte oplysninger, som nu er samlet, og oversigten skal ifølge Undervisningsministeriet gøre det nemmere for skolerne at forbedre sig, og for forældrene at vælge den rette skole til deres børn. 

Men mens værktøjet præsenteres som et anvendeligt værktøj til forældre og skoleledere, så bliver initiativet mødt med skepsis fra flere fronter. 

Eksempelvis hos SF, hvor man er bange for, at ranglisten vil bidrage til at skabe A- og B-skoler. 

- Jeg tror, der er mange, som har været meget ligeglade med disse tal, fordi man ikke gider lede efter dem, men nu lægger man dem frem, og så tror jeg, at flere vil begynde at bruge dem, og jeg frygter, at de skoler, der ikke klarer sig så godt vil blive efterladt, mens de ressourcestærke vil søge mod de skoler, som klarer sig godt, siger uddannelsesordfører Jakob Mark. 

Samme bekymringer har skoleekspert ved Danmark Pædagogiske Universitet Peter Allerup. 

- For mig at se som statistiker, så er der tale om en vis lukkethed, fordi de tal som fremlægges er sider af den danske folkeskole, som kan måles ved tal og kun tal, og det er efter min mening en meget lukket del af det samlede billede.

Fakta om det nye digitale værktøj

Med få klik kan elever og forældre, skoleledere, lærere og kommuner med det nye værktøj sammenligne skolerne ud fra data på syv parametre:

  • Elevfravær
  • Skolens karakterer
  • Skolens karakterer korrigeret for, hvad man kan forvente i forhold til skolens socioøkonomiske baggrund
  • Tal for, hvordan eleverne trives socialt såvel som fagligt, ro og orden
  • Elevernes uddannelsesstatus efter afslutningen af 9. klasse
  • Andelen af fag dækket af undervisere med linjefagskompetence eller tilsvarende
  • Oplysninger om elevsammensætningen på skolerne

Kilde: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling