Søstre svigtet i årevis i plejefamilie: Nu vil de stille kommunen til ansvar

To søstre, der er blevet svigtet og misbrugt i en plejefamilie i en årrække, vil nu have erstatning af kommunen for ikke at have ført tilsyn.

I flere år levede søstrene Nanna Hansen og Sapran Hassna hos en plejefar, der med vold og seksuelt misbrug ødelagde pigernes barndom. De to søstre, der nu er 24 og 22 år, har været i retten og vidnet mod den nu dømte plejefar, men her stopper sagen ikke for dem.

De kræver nemlig, at kommunen bliver stillet til ansvar for ikke at have ført ordentligt tilsyn med de anbragte piger, og fordi Skælskør Kommune og Slagelse Kommune ikke reagerede på flere underretninger.

Det er ifølge pigernes advokat, Mads Pramming fra Ehmer Pramming Advokater, den første sag af sin art i Danmark.

- Der har ikke tidligere været sager, hvor misbrugte børn og omsorgssvigtede børn har prøvet at stille kommunerne til ansvar eller dem, der har ført tilsyn med dem til ansvar, forklarer han til TV 2.

Handler om menneskerettigheder

Mads Pramming tilføjer, at sagen mod kommunen er principiel, fordi erstatningskravet bliver rejst efter den europæiske menneskerettighedskonvention.

Det handler om, at pigernes menneskerettigheder er blevet krænket, og her er parterne også ”på ukendt land rent juridisk”.

Sagen blev omtalt tilbage i 2008, da plejefaren fra Skælskør blev idømt fem års fængsel. De var fire søstre, der var blevet anbragt på mandens gård, efter at søstrenes biologiske far havde slået deres mor ihjel.

Flere underretninger blev overhørt

Plejefaren blev kendt skyldig i at have haft samleje med Nanna Hansen cirka en gang om ugen i perioder. Han blev også dømt for vold mod lillesøsteren og for at have haft samleje med hende fire gange. Ifølge dommen havde han også været voldelig mod og blufærdighedskrænket Sapran Hassna.

To af søstrene, Sapran Hassna og Nanna Hansen, står frem og fortæller deres historie i TV 2-dokumentaren, ’Anbragt i helvede’, og her kommer det frem, at der var flere advarsler fra blandt andet en læge, en psykolog, en lærer og en pædagog til kommunen år før, at søstrene blev tvangsfjernet.

Derfor mener pigernes advokat også, at der er en god chance for at vinde sagen i landsretten.

- Jeg tror, vi får nemt ved at vise, at kommunen har handlet helt problematisk. At der slet ikke er ført det tilsyn, der skulle, og at man har siddet en række indberetninger overhør. Det tror jeg nærmest giver sig selv, når vi først kommer i retten, siger Mads Pramming.

Vil påkalde sig forældelsesfrist

Det er dog ikke sikkert, at sagen overhovedet kommer så langt. Nanna Hansen blev tvangsfjernet i 2002 og hendes tre søstre tre år efter, og når sagen ligger så langt tilbage, kan den falde for forældelsesfristen. Det er hvert fald, ifølge pigernes advokat, formentlig kommunens strategi.

- De prøver at tørre det hele af på forældelse, og det, synes jeg, er en tøsedrengestrategi. Og det regner jeg ikke med, at de får held med, men det er der, sagen står nu.

På endnu et parameter er pigernes sag ny. Der er allerede blevet udmålt erstatning til søstrene, da faren blev idømt – udover fængselsstraffen skulle han betale dem mellem 10.000-60.000 kroner i erstatning. Men fordi kravet bliver rejst efter menneskerettighedskonventionen, vil advokaten lægge sig op ad en lignende sag fra England, hvor erstatningen lå på omkring 300.000 kroner pr. svigtet barn.

- Det specielle ved søstrenes sag er, at erstatningen ikke skal udmåles efter dansk ret, men efter europæisk ret og europæiske menneskerettigheder, og der er vi også på ukendt land, og det er også et område, hvor sagen er principiel, forklarer Mads Pramming.

Slagelse Kommune, der er en sammenlægning af den tidligere Slagelse Kommune og Skælskør Kommune, har ikke ønsket at kommentere sagen over for TV 2.

Til TV 2 Dokumentar oplyser kommunens kommunikationsafdeling, at borgmesteren ikke vil udtale sig, før en eventuel retssag er overstået.

Anbragt i helvede

Da Nanna og Sapran var helt små, slog deres far deres mor ihjel. Søstrene blev derfor overladt til de danske myndigheder, der anbringer dem i pleje i Skælskør. Nu står søstrene for første gang frem og fortæller om deres tid hos plejefaren - en tid, der var fyldt med vold og seksuelt misbrug.

TV 2 Dokumentar rejser med pigerne tilbage til barndommen, og det viser sig, at myndighederne har overhørt adskillige advarsler om forholdene i plejefamilien, og derfor ikke fik stoppet overgrebene mod pigerne. Sendes på TV 2 2. februar kl. 20.50.

Vigtig sag hos Børns Vilkår

Hos Børns Vilkår følger man også sagen tæt. Her kan den nemlig blive vigtig for det fremtidige arbejde.

- Hvis de vinder sagen, får vi jo fastlagt noget retspraksis på området, og det har vi meget brug for, for det er forholdsvis nyt det her med at søge erstatning fra kommunen. Og det kan jo så hjælpe til, at andre kan se perspektivet i, at andre også kan søge erstatning, siger Rasmus Kjeldahl, direktør hos Børns Vilkår, til TV 2.

Men det kan samtidig have betydning over for kommunernes arbejde på området fremover, mener han.

- Det kan hjælpe dem rent konkret med at få erstatning, men det sender også et stærkt signal til kommunerne om, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden, tilføjer han.

Anbragt i Helvede

 1. 1991

  1. Nanna kommer til verden

   Nanna Hansen bliver født i en flygtningelejr i Schweiz. Nannas fødenavn er Randa Hassna.

 2. 1992

  1. Fra Schweiz til Danmark

   Nanna kommer sammen med sin familie til Danmark.

 3. 1993

  1. Sapran bliver født

   Lillesøster Sapran Hassna bliver født i Sandholmlejren.

 4. 1997

  1. Far dræber mor

   Søstrenes far knivdræber deres mor og begraver hende på Tisvilde Strand. Moren er forsvundet i seks dage, indtil nogle børn finder liget på stranden.

  2. Søstrene anbringes for første gang

   Søstrene anbringes på en akutinstitution i København.

 5. 1998

  1. Faren kendt skyldig i drab

   Faren idømmes 12 års fængsel og udvises senere af Danmark for bestandig for at have dræbt pigernes mor.

 6. 1999

  1. Pigerne anbringes i plejefamilie

   Sapran Hassna, Nanna Hansen og deres to andre søstre anbringes i en plejefamilie ved Skælskør.

 7. 2001

  1. Første underretning fra psykolog

   En psykolog underretter myndighederne om, at Nanna Hansen fortæller om, at plejefaren giver hende ”blå mærker”:

   - Hun har fortalt, at hun ved et par lejligheder er blevet behandlet så håndfast, at hun har haft blå mærker, lyder det i underretningen fra psykologen.

  2. Ny underretning fra psykolog

   Den samme psykolog underretter myndighederne om, at Nanna Hansen bør fjernes så hurtigt som muligt.

   - Jeg vurderer, at (Nanna, red.) fortsat og så hurtigt som muligt bør anbringes under forhold, hvor hun ikke involveres i følelesmæssigt belastende situationer. - Uddrag fra psykolog-underretning.

 8. 2002

  1. Kommune tvangsfjerner Nanna

   Nanna Hansen bliver fjernet fra plejefamilien, fordi hun mistrives. De tre andre søstre bor der stadig.

  2. Ny underretning mod plejefamilien

   En pædagog underretter myndighederne om, at de tre tilbageværende søstre ydmyges og latterliggøres af plejefamilien.

  3. Sagsbehandler kalder plejefamilie "uegnet"

   En sagsbehandler fra Skælskør Kommune underretter amtet, fordi hun vurderer, at plejefamilien er uegnet.

 9. 2003

  1. Leder afviser bekymring i underretning

   En afdelingsleder fra Skælskør Kommune ser på ”det foreliggende grundlag ikke anledning til at foretage sig yderligere”.

 10. 2004

  1. Ny bekymring over plejefamilie

   En tilsynschef deler sin bekymring med myndighederne. Han er i tvivl om, hvorvidt plejefamilien er ”i stand til at løfte opgave”.   

 11. 2005

  1. To af tre søstre bliver fjernet fra familie

   Sapran Hassna og lillesøsteren bliver fjernet fra plejefamilien.

  2. Jasmin fjernes som den sidste

   Storesøsteren, Jasmin, bliver fjernet fra plejefamilien.

 12. 2008

  1. Plejefar får fem års fængsel

   Plejefaren idømmes fem års fængsel ved Retten i Næstved. Han blev dømt for at have haft samleje med Nanna Hansen cirka en gang om ugen i perioder. Han blev også dømt for vold mod og for at have haft samleje med lillesøsteren fire gange. Ifølge dommen havde han også været voldelig mod og blufærdighedskrænket Sapran Hassna. Læs om sagen fra dengang.

 13. 2009

  1. Dom stadfæstes i landsretten

   Østre Landsret stadfæster byrettens dom. Læs mere om stadfæstelsen.

 14. 2014

  1. Søstre stævner kommune

   Sapran Hassna og Nanna Hansen stævner Slagelse Kommune for deres rolle i sagen. Skælskør Kommune og Slagelse Kommunes blev lagt sammen i 2007.

  2. Forlig afvises

   Slagelse Kommune afviser at indgå forlig med søstrene.

 15. 2015

  1. Kommune stævnes igen

   Søstrene stævner igen Slagelse Kommune og afventer nu, at sagen bliver berammet.

 16. 2016

  1. Nanna og Sapran står frem

   De to søstre, Sapran Hassna og Nanna Hansen, står frem og fortæller deres historie til TV 2 Dokumentar. Amal medvirker dengang anonymt i programmet.

  2. Søstrenes vinder sag mod Slagelse Kommune

   Østre Landsret fælder dom i søstrenes erstatningssag mod Slagelse Kommune. Retten finder, at kommunen begik offentligt omsorgssvigt mod søstrene, mens de var anbragt hos plejefaren i Skælskør. Kommunen havde ført et mangelfuldt tilsyn og undlod at reagere på flere alvorlige underretninger om vold og sexovergreb.

   I et resumé af dommen skriver landsretten blandt andet:

   - At det efter karakteren og alvoren af de forskellige (…) bekymringer må have stået klart for kommunen, at pigerne under anbringelsen (…) risikerede at blive udsat for person­lige overgreb, men at kommunen ikke på noget tidspunkt tog skridt til at undersøge forholdene hos plejefamilien nærmere eller hindre, at sådanne overgreb fandt sted.

   Søstrene modtager hver 100.000 kroner i erstatning fra Slagelse Kommune.

  3. Dokumentaren 'Anbragt - Efter helvedet' sendes

   Søstrene fortæller i en ny dokumentar på TV 2 om resten af deres barndom. Det viser sig, at selv efter Slagelse Kommune havde fjernet dem fra plejefaren, begik kommunen igen svigt på svigt imod dem. Denne gang står også lillesøsteren Amal frem med ansigt og fortæller sin historie.

Du kan se dokumentaren 'Anbragt i Helvede' på TV 2 tirsdag 2. februar kl 20.50.