Samfund

Slut med kontanthjælp: Beboere bakker op om kontroversielt ghetto-forslag

Lejerbo kan sagtens få beboerne i Mjølnerparken i arbejde, lyder det fra to af de beboere, det drejer sig om.

Repræsentanter for beboerne i det sociale boligbyggeri Mjølnerparken på Nørrebro i København er positivt stemt over for Lejerbos forslag om, at kontanthjælpen skal sløjfes for alle beboere i det omstridte område, som til gengæld får en job- og uddannelsesgaranti.

Lejerbo vil nemlig være bedre til at hjælpe de tosprogede beboere ud på arbejdsmarkedet end jobcentrene, mener beboeren Salim, som selv står i spidsen for en indsats rettet mod de unge i den udskældte ghetto.

- Man har en pligt til at deltage, men for mange er det svært at finde arbejde. Lejerbo kan hjælpe med at løse de her problemer, for de kender folk her bedre end jobcentrene, forklarer han.

Sproglige problemer blokerer

Også Khadija Abdi, der er beboerrepræsentant i Lejerbos bestyrelse, er positivt stemt over for forslaget. Hun er dog enig i vurderingen af, at mange beboere i Mjølnerparken har svært ved at finde beskæftigelse på egen hånd.

- Mange beboere vil gerne have arbejde, men de har sproglige problemer, de mangler netværk til at finde et arbejde. De er klar og leder efter job, men det er svært at skaffe selv, uddyber hun.

Helt konkret foreslår Lejerbo, at der over en tiårig periode indføres en særlig ordning for indbyggere i Mjølnerparken. I den periode skal alle voksne i bebyggelsen i arbejde eller have en uddannelse svarende til minimum 9. klasse.

Mange af beboerne kan eksempelvis udføre småjob i lokalområdet for børnefamilier eller pensionister, lyder forslaget. Til gengæld skal det være helt slut med at få kontanthjælp, og gør man det, må man flytte, foreslår Lejerbo.

Borgmester: Interessant forslag

Beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Anna Mee Allerslev, betegner forslaget som interessant, men peger på, at det ligger tæt op ad den måde, som Københavns Kommune allerede arbejder på

Men hvis Lejerbo viser sig at være bedre til at løfte opgaven med at få beboerne i Mjølnerparken i arbejde, så vil hun ikke udelukke, at opgaven kan udliciteres.

- I og med at alle kommuner inklusive København er ved at lave en turnaround på deres indsats på kontanthjælpsområdet, så er et det, vi gør allerede. Det, som er den store forskel, som jeg forstår det, så er det Mjølnerparken, der skal stå for det. Hvis de har bedre kontakter end os og kan bevise det, så er jeg ikke den, der siger, det skal være mig, forklarer hun.

Socialrådgivere: Svært at smide folk ud

I Dansk Socialrådgiverforening finder man også Lejerbos forslag interessant. Formand Majbrit Berlau peger dog på, at kontanthjælpsmodtagere i forvejen har pligt til at tage de job, de bliver tilbudt. Men hun hilser samtidig kreativiteten i forslaget fra Lejerbo for velkomment:

- Budskabet om at få aktiveret denne gruppe i job i lokalområdet kombineret med uddannelse har vi efterlyst i rigtig mange år, siger hun og understreger, at aktiveringen skal ske "på et retssikkerhedsgrundlag". Dermed vil det være svært at smide beboere ud af Mjølnerparken og anvise dem en ny bolig, hvis de siger nej til job eller uddannelse via Lejerbo, sådan som forslaget lægger op til.