Fra kærlighed til had: 46.000 danskere udsat for vold i hjemmet - hvert år

46.000 danske kvinder og mænd udsættes hvert år for vold i hjemmet. Snart vil den effektive forebyggelsesindsats få langt ringere vilkår.

Mens landets krisecentre ligger vandret i forsøget på at hjælpe de 46.000 danske kvinder og mænd, der hvert år udsættes for vold i hjemmet, så arbejder man i organisationen Dialog mod Vold for at knække kurven.

Her tilbyder man behandling til personer, der udøver vold i nære relationer, men selv om organisationen siden 2002 har hjulpet flere end 1.000 voldsmænd og -kvinder med at lægge volden bag sig, vil den snart få langt ringere vilkår for at hjælpe dem, der gerne vil ud af voldsspiralen. 

Det sker, når den årlige satspuljebevilling bliver beskåret med 25 procent fra 1. juli. En beslutning, der ikke møder forståelse på landets største organisation for forebyggelse af partnervold.  

- Det er et stort problem, at vi som samfund bruger alle vores midler på symptombehandling i stedet for at sætte ind ved problemets rod og forebygge, siger Susanne Nour Magnussen, der er direktør for Dialog mod Vold.

Tre ud af fire lægger volden bag sig

TV 2 sætter i programmet 'Fra kærlighed til had' fokus på de 33.000 danske kvinder og 13.000 mænd, der hvert år udsættes for vold af sin partner. 

Dokumentaren har blandt andet fulgt et behandlingsforløb for tre mænd, der alle har været voldelige over for deres kærester. 

Fælles for alle tre medvirkende er, at de alle frivilligt har indvilliget i at deltage i et behandlingsforløb ved Dialog mod Vold.

- Da det var på sit højeste, havde jeg ingen fantasi til at forestille mig, at jeg kunne komme ud af det, og at det kunne blive bedre, men det er det rent faktisk blevet. Og det var især, da jeg begyndte at gå i gruppe og åbne op, siger en af de medvirkende i programmet.

Blåstemplet af Socialstyrelsen

Mens landets krisecentre må opgive at følge med og afviser flere end halvdelen af de kvinder, der banker på døren i håbet om hjælp og beskyttelse fra deres voldelige partnere, så kan man hos Dialog mod Vold fremvise gode resultater blandt de voldsudøvere, der selv opsøger hjælpen.

Således viser organisationens interne undersøgelse, at 75 procent af de omkring 1.400 voldsudøvere, der siden 2002 har gennemgået det månedlange terapiforløb, har lagt volden helt bag sig.

En rapport fra Socialstyrelsen peger i samme retning. Her konkluderes det blandt andet, at: 'Behandlingen overordnet virker på de klienter, der indgår i undersøgelsen, målt på at volden stopper eller mindskes, og at både klienten, partneren og behandleren vurderer, at behandlingen har virket.'

Derfor er efterspørgslen også stor. Ikke mindst fordi både Kriminalforsorgen, kommuner, krisecentre og politi henviser til organisationens tre afdelinger. 

Det betyder, at der udover de omkring 350, som i skrivende stund deltager i et behandlingsforløb, står yderligere 100 på venteliste.

Mange af dem må vente i adskillige måneder på behandling, og i den periode, forklarer Susanne Nour Magnussen, mister en stor andel af dem modet og går dermed glip af behandlingen.

Udsatte og børn bliver ofre

Hun forklarer, at man med de beskårene midler nu vil være nødsaget til at skære ned på antallet af behandlingspladser, og det kan få vidtrækkende konsekvenser for mange familier, lyder det.

 - Det vil betyde, at endnu flere kommer på venteliste eller ikke får mulighed for at få den hjælp til at stoppe deres voldelige adfærd og dermed at en masse udsatte og børn ikke bliver beskyttet, siger Susanne Nour Magnussen.

Dialog mod Volds bevilling har hidtil været 7,2 millioner kroner om året, men fra 1. juli mister organisationen godt to millioner kroner årligt frem til udgangen af 2018.

Herefter er det uvist, hvordan behandlingstilbuddet skal finansieres.

Se dokumentaren 'Station 2 Special: Fra kærlighed til had' tordag på TV 2 klokken 20.50 eller på TV 2 PLAY.