Røde Kors: Barnebrude ned til 14 år bor på danske asylcentre

Der bor op mod ti barnebrude på de danske asylcentre. Den yngste har været 14 år, skriver Metroxpress.

Kriterierne for godkendelse af udenlandsk vielse i Danmark1

- Vielsen er foretaget af en myndighed eller person, der i det land, hvor vielsen blev foretaget, var bemyndiget til at foretage vielsen.

- Vielsen opfylder de formkrav, der stilles i det land, hvor vielsen blev foretaget.

- Vielsen strider ikke mod grundlæggende danske retsprincipper (ordre public). Dette betyder, at især følgende to betingelser skal være opfyldt:

-Begge parter skal have været til stede ved vielsen. Begge parter skal have været fyldt 15 år på vielsestidspunktet.

- Vielsen må ikke være ugyldig i det land, hvor den blev foretaget.

Kilde: Ankestyrelsen

Barnebrude ned til 14 år bor på danske asylcentre med håbet om en opholdstilladelse.

Det skriver Metroxpress.

Avisen har talt med flere af de operatører, der driver de danske asylcentre, og her fremgår det, at der i alt bor omkring otte til ti pige under 18 år, som er gift med en person, der opholder sig i Danmark.

- Vi har for tiden cirka en håndfuld piger under 18 år, der er gift. De fleste er 16-17 år. Vi har haft en enkelt, der var under 15 år - 14 som jeg husker det. Vi tager individuelle hensyn. Hvis de er 17 år indkvarteres de som udgangspunkt sammen, siger projektleder i Røde Kors Helle Kjems til Metroxpress.

Vesthimmerlands Kommune er ligesom Røde Kors også operatør af danske asylcentre. Til Metroxpress forklarer kommunens kommunikationskonsulent Lars Vestergaard, at barnebrude under 17 år bor på særlige børnecentre.

Flere af dem har en mand, der allerede har fået opholdstilladelse i Danmark, som de får lov til at bo sammen med i weekenderne.

- Vi har haft tre-fire sager med 15-16 årige piger, der er kommet her til deres voksne ægtefæller. Her har Udlændingestyrelsen placeret dem på vores børnecenter, hvor de må besøge deres mand. De kan få lov til at tage på weekend hos ham, siger han til Metroxpress.

Ingen mulighed for familiesammenføring

På grund af 24-årsreglen kan barnebrudene ikke blive familiesammenført med deres mænd. Derfor går deres eneste mulighed for at få lov at blive gennem en asylansøgning.

I Danmark kan unge under 18 år kun blive gift, hvis der gives en dispensation gennem et såkaldt Kongebrev.

Integrationsminister Inger Støjberg (V) skrev mandag aften på sin Facebook-profil, at det er ”fuldstændig uacceptabelt, at barnebrudene indkvarteres sammen med deres ægtefæller på danske asylcentre,” og at det skal stoppes omgående.

- Når man opholder sig i Danmark, så gælder danske normer og regler, og det skal gøres meget klart overfor asylansøgerne, skriver Inger Støjberg på Facebook.

Udlændingestyrelsen: Vi vurderer fra sag til sag

I en mail til TV 2 skrev Udlændingestyrelsen mandag, at det beror på en individuel vurdering fra sag til sag, om mindreårige asylansøgere indkvarteres sammen med deres voksne ægtefælle.

- Det afhænger af omstændighederne i den enkelte sag, herunder f.eks. vurderingen af relationen mellem de pågældende ægtefæller samt den mindreåriges alder, om styrelsen finder det hensigtsmæssigt at indkvartere de pågældende sammen.

Udlændingestyrelsen understeger over for TV 2, at myndighederne i Danmark generelt har stor fokus på, at mindreårige asylansøgere trives, når de opholder sig på de danske asylcentre. Det gælder også mindreårige piger, der er gift med voksne ægtefæller:

- Helt generelt gælder det, at indkvarteringsoperatørerne på centrene har pligt til at vurdere, om der er grund til bekymring for en indkvarteret mindreårig asylansøgers trivsel. Er dette tilfældet, har operatørerne en skærpet indberetningspligt over for værtskommunen. Det er Udlændingestyrelsens klare oplevelse, at indkvarteringsoperatørerne lever op til dette ansvar.

Børns Vilkår: Grund til bekymring

Hos organisationen Børns Vilkår er direktør Rasmus Kjeldahl bekymret, men han mener også, at der kan være tilfælde, hvor samværet skal respekteres.

- Der er grund til stor bekymring, når piger er gift med ældre mænd i en eller anden form for tvangsægteskab eller lignende. Men man må også respektere, at de her ægteskaber kan være mere almindelige i andre kulturer, siger Rasmus Kjeldahl til Ritzau.