Samfund

Smykkeforslag og 3-års-regel: I dag skal regeringen forsvare sig selv i EU

I dag skal to danske ministre forklare EU-Parlamentet, hvordan regeringens udlændingeudspil er i tråd med EU's grundlæggende værdier.

Danmarks Venstre-regeringen lægger sammen med sine blå støttepartier og Socialdemokraterne op til en lang række stramninger på udlændinge- og asylområdet, og et af de mest omdiskuterede forslag er det, der populært kaldes ”smykkeforslaget”.

Forslaget, der har til hensigt at beslaglægge asylansøgeres værdier med henblik på, at de selv betaler ophold på asylcenteret og andre ydelser, har skabt stor negativ opmærksomhed på Danmark i udlandet.

Dette er således et af punkterne, som udenrigsminister Kristian Jensen og udlændinge- og integrationsordfører Inger Støjberg mandag klokken 15 skal forklare Europa-Parlamentets udvalg for borgerrettigheder og retlige anliggender (LIBE).

Ingen beløb under 10.000 kroner beslaglægges

Debatten om ”smykkeforslaget” har fyldt meget i danske medier med spørgsmål som ”må politiet beslaglægge vielsesringe?” og ”kan politiet vurdere, hvor meget et smykke er værd?”

Derfor har regeringen flere gange korrigeret og præciseret forslaget, og det kan for nogen måske være svært at finde ud af, hvad der egentlig er op og ned i det endelige forslag, som skal til afstemning i den kommende uge, og som der ser ud til at være politisk flertal for i Folketinget.

I første omgang lød det fra regeringen, at den ville beslaglægge ”rede penge og værdigenstande, der kan anvendes til dækning af udgifterne til en udlændings eller dennes families underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser eller ophold på et indkvarteringssted”.

Men i det endelige forslag lyder det nu, at myndighederne ikke vil beslaglægge kontanter fra asylansøgere, hvis beløbet er mindre end 10.000 kroner.

Ligeledes vil man kun beslaglægge genstande, der har en værdi på over 10.000 kroner - dog er genstande med en særlig affektionsværdi undtaget.

Belæbsgrænse gældende per person

Genstande med særlig affektionsværdi er ikke en klart defineret størrelse, men regeringen nævner flere eksempler på, hvad et kan dække over.

Således falder både vielsesringe, forlovelsesringe, familieportrætter og erindringsgaver ind under genstande med særlig affektionsværdi.

For at få klarlagt om en genstand har særlig affektionsværdi for asylansøgeren, vil vedkommende blive kaldt til en samtale, hvor han eller hun skal kunne knytte en særlig personlig historie til genstanden, og dermed godtgøre, at den ikke kan erstattes af en nyindkøbt.

Personlige brugsgenstande som mobiltelefoner og ure er undtaget beslaglæggelse – det samme gælder genstande, der er nødvendige for af helbredsmæssige årsager eller ”legemlige mangler”.

Har en asylansøger flere genstande med, der hver især er mindre end 10.000 kroner værd, men samlet overskrider beløbsgrænsen, beslaglægges disse ikke.

Beløbsgrænsen på 10.000 kroner gælder for hver enkelt asylansøger, hvilket betyder, at en familie på fire eksempelvis kan medbringe i alt 40.000 kroner i kontanter.

3-års-reglen

En af de andre meget omdiskuterede dele af ændringen af udlændingeloven er, at det skal tage tre år for flygtninge af blive familiesammenført med familien i hjemlandet.

Ifølge Margrete Auken, SF's Europa-Parlamentsmedlem, der sidder i Den Grønne Gruppe, er det særligt 3-års-reglen, der har vakt harme blandt parlamentarikerne i EU. Det var Den Grønne Gruppe, som stillede forslag om, at den danske regering skulle forklare sin politik i Europa-Parlamentet.

3-års-reglen for familiesammenføring kommer dog kun til at gælde for flygtninge, der får såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus. Fra 1.januar til 30. november 2015 havde 922 ud af i alt 9.927 flygtninge fået denne status.

Hvis samme fordeling gør sig gældende fremadrettet, vil 3-års-reglen potentielt derfor kun ramme en mindre del af det samlede antal personer, der opnår asyl i Danmark.

Politisk analytiker: Ministrene er pressede

Søndag aften vurderede TV 2's politiske analytiker, Thomas Funding, at Kristian Jensen og Inger Støjberg er pressede forud for mødet med Europa-Parlamentet.

- Jeg ser det primært som en regering, der er presset på det her spørgsmål. Man havde ikke set det her komme.

- De er fanget i deres eget spin. De har i den grad forsøgt at sende et signal til alt og alle – både inden for og uden for landet – om, at de var de strammeste, man overhovedet kunne opdrive, både i Danmark og i Europa. Og nu giver det så bagslag. Det har været et tveægget sværd, de har ikke set det, de har haft en kæmpe blind vinkel, og nu er de så ude i en redningsaktion, forklarer Thomas Funding.

I videoen over artiklen kan du høre Hans Engells analyse forud for de to ministres besøg i Europa-Parlamentet.