Samfund

Hver fjerde erhvervsskoleelev lever ikke op til de nye karakterkrav

Knap hver fjerde elev, der kom ind på en erhvervsskole i 2014, ville ikke komme ind i dag.

Knap hver fjerde elev, der kom ind på en erhvervsskole i sommeren 2014 med det formål at uddanne sig til fx tømrer, mekaniker eller SOSU-assistent, ville ikke være kommet ind i dag.  Det viser den første rapport fra KORA, der skal evaluere den nye erhvervsskolereform de næste fem år.

Med reformen kom nemlig også et karakterkrav om 02 i dansk og matematik for at blive optaget på en erhvervsuddannelse, det svarer til 6 på den gamle skala. Og de nye tal afslører, at det langt fra er alle, der kan honorere det.

- 23 procent af de elever, der blev optaget i sommeren 2014, altså året lige inden reformen, de ville faktisk ikke kunne blive optaget året efter, altså i 2015. Så man kan sige, det er faktisk en relativt stor gruppe, som adgangskravene - i første omgang i hvert fald - forhindrer i at gå på en erhvervsuddannelse, siger Niels Matti Søndergaard, seniorprojektleder hos KORA.

En af de elever, der lige nu møder en lukket dør er 19-årige Mike Pedersen fra Næstved. Han drømmer om at blive mekaniker, men dumpede både dansk og matematik i folkeskolen, og derfor skal han nu bestå en optagelsesprøve for at komme ind på mekanikeruddannelsen.  

-Det boglige, det er ikke lige mig. Alt det med prøver, matematik, dansk og engelsk, det er ikke lige min stærke side. Det er lidt irriterende, for jeg synes ikke, mine karakterer skal spænde ben for, at jeg ikke kan blive det jeg vil, så det irriterer mig, siger Mike Pedersen.

Senere vender vi tilbage til, hvordan går Mike Pedersen til prøven, for modsat ham er skolerne faktisk meget positive over, at det ikke længere er alle elever, der kan komme ind.

Færre falder fra

Flere erhvervsskoler siger til TV 2, at de med karakterkravene her et halvt år efter skolestart, oplever en bedre fastholdelse, samt mere motiverede elever. 

- På statistikken kan vi se, vi har reduceret frafaldet med en tredjedel, det er meget voldsomt. Vi har jo levet med i mange år, at der har været stigende frafald, men det at man i langt højere grad får de unge ind, og de er motiverede, og det er dem der kan, det betyder vi kan fastholde dem i langt højere grad end vi har kunnet tidligere, siger Ole Heinager, direktør CPH West.

Samme tendens oplever de på EUC Sjælland, der uddanner godt 1.000 unge årligt.

- De er mere motiverede, de er fremmødestærke og de er aktive i timerne. Frafaldet er halveret blandt de unge, og de vil rigtig gerne deres fag, siger David Jensen, uddannelsesdirektør på EUC Sjælland.

Samtlige partier, med undtagelse af Enhedslisten, blev i februar 2014 enige om erhvervsuddannelsesreformen, og dermed de nye adgangskrav. Formålet var at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Men karakterkravet har i første omgang medført, at antallet af erhvervsskoleelever er faldet med 11 procent. Den udvikling vil dog vende inden for nærmeste fremtid, mener skolerne selv.

- Jeg tror, at politikerne for en gangs skyld har tænkt langsigtet. Hvis vi skal have mange flere faglært i fremtiden, så er vi nødt til at gøre noget ved uddannelsernes omdømme, så flere vælger at tage en erhvervsuddannelse, siger David Jensen, uddannelsesdirektør på EUC Sjælland.

Også selvom det på kort sigt betyder færre uddannede?

- Ja, også selvom det på kort sigt vil have konsekvenser.

En tredjedel af dem med lave karakterer gennemfører

Der findes ikke nye tal på, hvor mange af de elever med 02 i dansk og matematik, der ender med at falde fra. Men erhvervsskolerne har længe kæmpet med et stort frafald, og kun godt halvdelen af de unge, nemlig 51 procent, gennemfører i dag en erhvervsuddannelse. Men det har ikke nødvendigvis noget med karakterer at gøre, lyder det fra KORA.

- En del af de her unge, der har meget svage boglige forudsætninger, som var dårlige til at læse, en tredjedel af dem kunne faktisk godt fuldføre en hel erhvervsuddannelse, det har vi en undersøgelse, der viser fra før reformen, så det er ikke helt entydigt, siger Niels Matti Søndergaard, seniorprojektleder hos KORA.

Alligevel er skolerne ikke bekymrede for at gå glip af unge, der potentielt kunne blive gode håndværkere.

- Det håber vi ikke. Det vi siger, er, at de skal gå tilbage på VUC og dygtiggøre sig, og så ruller vi den røde løber ud et halvt år efter, når de er klar til at starte hos os, siger David Jensen, direktør på EUC Sjælland.

Det var sværere end jeg havde regnet med

Ved den seneste optagelsesprøve i sommer var 4300 unge indkaldt, lidt over halvdelen bestod. Og Mike Pedersens håb er da også blevet væsentligt mindre efter at have været igennem prøven.

- Det gik ikke ret godt, det er svært, men sådan er det.

Sværere end du havde regnet med?

- Ja, væsentligt sværere, siger Mike Pedersen.

Få dage senere fik han besked fra skolen. Han bestod optagelsesprøven i dansk, men dumpede matematik, og dermed kan han ikke komme ind på mekanikeruddannelsen. Han er ikke afklaret med, hvad han så skal, men overvejer nu at begynde på VUC for at dygtiggøre sig i matematik.