Samfund

Barnebrude og voksne ægtefæller bor sammen på danske asylcentre

Mindreårige asylansøgere - såkaldte barnebrude - har fået tilladelse til at bo sammen med voksne ægtefæller på danske asylcentre.

I Danmark er det som udgangspunkt ikke tilladt at gifte sig med mindreårige – altså børn under 18 år.

Alligevel sker det, at mindreårige asylansøgere - såkaldte barnebrude - får tilladelse til at bo sammen med deres voksne ægtefælle på danske asylcentre. Det bekræfter Udlændingestyrelsen i en mail til TV 2:

”Udlændingestyrelsen oplever ganske få tilfælde, hvor mindreårige asylansøgere (under 18 år) har et retsgyldigt ægteskab med en anden mindreårig asylansøger eller med en voksen asylansøger over 18 år, og hvor parterne derfor som udgangspunkt kan indkvarteres sammen på asylcentrene.”

Styrelsen understreger, at det beror på en individuel vurdering fra sag til sag, om mindreårige asylansøgere indkvarteres sammen med deres voksne ægtefælle:

”Det afhænger af omstændighederne i den enkelte sag, herunder f.eks. vurderingen af relationen mellem de pågældende ægtefæller samt den mindreåriges alder, om styrelsen finder det hensigtsmæssigt at indkvartere de pågældende sammen.”

Ikke tal på hvor mange tilfælde

I Sverige møder Malmø Kommune hård kritik, fordi kommunen alene i fjor 59 gange godkendte, at asylansøgere på 15, 16 og 17 år blev indkvarteret på asylcentre med deres voksne ægtefæller. Det skriver b.dk.

Udlændingestyrelsen understeger over for TV 2, at myndighederne i Danmark generelt har stor fokus på, at mindreårige asylansøgere trives, når de opholder sig på de danske asylcentre. Det gælder også mindreårige piger, der er gift med voksne ægtefæller:

”Helt generelt gælder det, at indkvarteringsoperatørerne på centrene har pligt til at vurdere, om der er grund til bekymring for en indkvarteret mindreårig asylansøgers trivsel. Er dette tilfældet, har operatørerne en skærpet indberetningspligt over for værtskommunen. Det er Udlændingestyrelsens klare oplevelse, at indkvarteringsoperatørerne lever op til dette ansvar.”

Det har ikke været muligt at få tal på, hvor mange mindreårige asylansøgere, der bor på danske asylcentre med en voksen ægtefælle. Udlændingestyrelsen oplyser til TV 2, at det ikke føres statistik på området.