Samfund

Danske Regioner tog fejl af stigende medicinpriser

Medicinudgifterne blev markant lavere end Danske Regioner havde advaret om. Det møder nu kritik fra Kræftens Bekæmpelse.

"Ny og meget dyr medicin er en bombe under sundhedsvæsenets økonomi."

Sådan skrev Danske Regioner i en prognose, en måned før valget blev udskrevet i 2015. Dermed lagde regionerne, der står for hospitalernes økonomi, fundamentet til en af valgkampens helt store dagsordner: De høje udgifter til ny og dyr hospitalsmedicin. Det skriver Politiken.

Prognosen fra Danske Regioner viste, at udgifterne til hospitalsmedicin ville stige med 700-800 millioner kroner alene i 2015. Nu viser den endelige opgørelse, at stigningen var betydelig lavere, nemlig 375 millioner kroner mere end året før. 

Fejl-prognose møder kritik fra Kræftens Bekæmpelse

I Kræftens Bekæmpelse ærgrer man sig over, at Danske Regioner vurderede, at stigningen i medicinpriser ville blive dobbelt så stor, som den viste sig at blive. Direktør, Leif Vestergaard Pedersen, kalder fejlen "meget uheldig":

- Det er ulykkeligt, for det har fremkaldt en sundhedspolitisk diskussion, som har haft fokus på nogle helt andre ting, end det vi synes, der skal være fokus på: Hvordan vi gør det bedre for patienterne. Det har jo haft den konsekvens, at man har skabt usikkerhed for patienterne, der er bekymrede for, om de får den medicin, de skal have, siger han og uddyber:

- Man har også skabt bekymring hos sundhedspersonalet om, hvad det er for en fremtid, der venter. Og allerværst, så har nogle patienter oplevet det sådan, at de hellere måtte være tilbageholdende med at få den behandling, der virker. At der måske skulle afskediges en sygeplejerske eller to, fordi de skulle have noget dyrt medicin. Det er helt utilstedeligt, siger han til TV 2.

Stigning faktisk lavere end det historiske gennemsnit

Danske Regioner vurderede kort før valget, at udgifterne til hospitalsmedicin i 2015 ville stige med 10 procent. Men væksten endte på 5,2 procent, viser de nye tal og var dermed lavere end det historiske gennemsnit på 8,3 procent om året.

Danske Regioner afviser at have spekuleret i at overgøre problemets omfang. De lavere medicinudgifter skyldes især, at dyre biologiske lægemidler gik af patent og patienterne hurtigere fik den billigere kopimedicin. Regionerne forventer fortsat store vækstrater i årene fremover:

- Der er ingen tvivl om, når du ser på de præparater, der er på vej, så er det, at udgifterne er stagneret i anden halvdel af 15, ikke udtryk for, at det her problem er gået væk, siger formand for Danske Regioner Bent Hansen til Politiken.

Kræftens Bekæmpelse: Stram op

Direktør i Kræftens Bekæmpelse, Leif Vestergaard Pedersen, kræver, at Danske Regioner fremover strammer sig an, når de udkommer med prognoser.

- Jeg tror simpelthen, at man er blevet forskrækket i Danske Regioner og har lagt nogle tal frem uden at have undersøgt til bunds, hvad der kunne komme af kompenserende foranstaltninger. Foranstaltninger man faktisk allerede havde gang i på det pågældende tidspunkt. Det, der har været fejlen her er, at prognosen er blevet fremført som meget meget sikker og blevet lagt til grund for mange politiske diskussioner - både på landsplan og regionalt. Det er nok det mest uheldige, siger Leif Vestergaard Pedersen, der håber, at politikerne vil tage ved lære af fejl-prognosen.

- Når vi diskuterer medicinudgifter, skal vi sørge for at slå koldt vand i blodet. Det må ikke blive sådan, at bedre medicin kan føre til at man afskediger personale for at spare. Der må Danske Regioner sammen med Finansministeriet finde en anden styringsmodel, der er bedre og mere sikker for både patienterne og personalet, siger han til TV 2.