Samfund

Danmark toer på listen: Så meget bruger EU-lande på asylansøgere

Ny rapport fra Den Internationale Valutafond viser, at Danmark er blandt de EU-lande der bruger flest penge på asylansøgere.

Kun ét EU-land bruger en større andel af dets BNP på asylansøgere end Danmark. Det viser en ny rapport fra Den Internationale Valutafond, IMF. 

Rapporten kortlægger de økonomiske udfordringer ved tilstrømningen af flygtninge og migranter. Ifølge IMF brugte Danmark forrige år 0,24 procent af bruttonationalproduktet på asylansøgere.

Det svarer i kroner og øre til knap fem milliarder. 

Det vender ikke op og ned på de offentlige finanser

I 2015 brugte Danmark 0,47 procent af BNP på asylansøgere, hvilket svarer til knap 10 milliarder kroner. Og i år vil udgiften ifølge IMFs skøn lande lidt højere - på omkring 12 milliarder. 

Har Danmark råd til det? 

- Det er politisk, så det kan jeg ikke svare på. Men hvis jeg var finansminister, så ville det ikke give mig søvnløse nætter, siger Jesper Jespersen, professor i økonomi ved Roskilde Universitetscenter, RUC. 

- Hvis man er nogenlunde enig i, at råderummet for 2015 var på 0,6 procent eller 12 milliarder, som Socialdemokraterne mente, så beslaglægger den øgede flygtningestrøm en væsentlig del af det, hvis IMFs tal er korrekte. Men der var jo indregnet et vist flow af flygtninge. De er jo ikke kommet bag på os alle sammen. Så det er ikke noget, der vender op og ned på de offentlige finanser, siger han. 

Kun udgifter på kort sigt

Kun vores naboland Sverige bruger en større del af sin økonomi på asylansøgere. 

IMFs opgørelse viser de kortsigtede udgifter, der er forbundet ved at tage imod asylansøgere og hjælpe dem med de mest basale fornødenheder som mad, tag over hovedet og lægehjælp. 

Udgifterne på længere sigt er lidt sværere at beregne, da de afhænger af, hvor meget landene afsætter til integrationsydelser, i hvor høj grad asylansøgerne kommer i arbejde eller skal på overførselsindkomst og lignende.

Ved udgangen af 2014 nåede antallet af fordrevne fra Syrien og andre konfliktområder knap 60 millioner. Det er det højeste antal siden 1970. 

Tilstrømningen af flygtninge og migranter til Europa er den største set i 30 år.