Samfund

Pløjede gravhøje op: Godsejer nægter at betale for ødelagte fortidsminder

Bernt Johan Collet tager nu regningen på 600.000 kroner til landsretten.

Han blev frikendt i forhold til straffeloven. Dømt i henhold til museumsloven. Konsekvens: Ingen bøde eller straf, men en regning på 600.000 kroner.

Godsejer, kammerherre og tidligere forsvarsminister Bernt Johan Collet fra Lundbygård står med en regning på 600.000 kroner efter to retssager om samme sag, hvor han først blev frikendt i Nykøbing, men i anden omgang dømt i København.

Nu går Bernt Johan Collet til landsretten med regningen på 600.000 kroner. Det skriver Sjællandske.

Sagen drejer sig om en lang række gravhøje og en stor langdysse, som blev pløjet ned og beplantet med juletræer på godsets jord. Retten i Nykøbing fandt det ikke bevist, at han var ansvarlig for ødelæggelserne, men i Købehavn blev en anden lov, museumsloven, taget i brug af Kulturstyrelsen for at få betalt regningen for at genetablere fortidsminderne.

Og museumsloven er klar: Den, på hvis jord fortidsminderne ligger, har ansvaret for dem. Bevisbyrden er så at sige omvendt, så jordejeren skal bevise sin uskyld for at slippe for regningen.