Samfund

Thisteds piger oplever flere krænkelser i mødet med flygtninge

Efter flere episoder, hvor unge kvinder har følt sig forulempet af flygtninge, iværksætter Thisted Kommune nu forbyggende tiltag.

Det er knap to måneder siden, at Thisted fik et nyt asylnødcenter til omkring 365 asylsøgere, og det har allerede skabt problemer i byen.

Ikke mindst i nattelivet, hvor der er sket en række sammenstød mellem borgere og asylsøgere, og flere unge kvinder har følt sig antastet, forklarer byens børne- og familiedirektør, Lars Sloth. 

- Thisted erkender, at der er et problem i forhold til, at flere piger i nattelivet på det seneste har følt sig forulempet i mødet med byens flygtninge, siger han. 

Flere krænkede i nattelivet

TV 2 har blandt andet været i kontakt med byens såkaldte ”Natteravne”, der overvåger nattelivet i byen. De rapporterer om en markant stigning i antallet af piger, der har følt sig krænket i nattelivet.

Hos Thisted Kommune understreger man, at ingen af episoderne hidtil har været af så alvorlig karakter, at det har ført til en politianmeldelse.

Alligevel vil man nu forsøge at gøre noget ved problemet, før det udvikler sig.

- Vi erkender, at der er et kulturelt problem, og derfor iværksætter vi nogle tiltag, der skal komme problemet til livs, forklarer direktøren.

Han fortæller, at det blandt andet drejer sig om oplysning til flygtninge om danske seksualværdier.

Det vil foregå i samarbejde mellem SSP-arbejdere og politiet, som sammen vil forestå oplysningsarbejdet på byens asylnødcenter. 

- Vi ønsker først og fremmest, at det skal være trygt og godt for alle vores borgere at færdes i Thisted – også i byens natteliv. Derfor iværksætter vi nu ekstra tiltag, som gerne skal medvirke til at skabe en større forståelse, færre konflikter og dermed også større tryghed, siger Lars Sloth.

Forebyggende effekt

Thisted etablerede et nyt asylnødcenter tilbage i november med plads til omkring 400 asylansøgere, og der er særligt herefter, at man har registreret en stigning i antallet af konflikter mellem byens borgere og asylansøgerne.

Det nye initiativ skal ifølge kommunen forhindre, at konflikterne udvikler sig.

- Vi følger situationen nøje og har en tæt og løbende dialog med politiet. Blandt andet vil vi fremover prioritere, at der er en kommunal SSP-medarbejder fra asylnødcentret til stede i byen fredag og lørdag nat. Vi er sikre på, at det vil have en forebyggende effekt, siger Lars Sloth.