Samfund

OVERBLIK: Sådan dækker din forsikring efter oversvømmelse

Der er stadig problemer med massive mængder vand rundt omkring i landet. Flere husejere har de seneste par dage kæmpet med oversvømmede kældre og tilstoppede kloakker.

Spørgsmålet der presser sig på fra de berørte husejere er nu, om forsikringen dækker skaderne efter den massive regn. Det afhænger blandt andet af, hvor meget regn der er faldet i dit område, oplyser brancheorganisationen Forsikring & Pension til TV 2.

De fleste hus-, fritidshus- og indboforsikringer dækker som udgangspunkt skader efter oversvømmelse, når det har regnet så meget, at der har været voldsomt skybrud.

Der findes ikke nogen fast definition på "voldsomt skybrud", men de fleste husforsikringer dækker, hvis nedbørsmængden:

 • Enten er over 40 mm på et døgn (24 timer). I nogle tilfælde dækker din forsikring måske også, hvis der er faldet mellem 30 og 40 mm. Er der faldet mindre end 30 mm på et døgn, dækker forsikringen normalt ikke.
 • eller er over 1 mm pr. minut målt over kortere tid. Der er ingen fast definition på, hvad "kortere tid" er. Men er der faldet over 30 mm på 30 minutter, har der i hvert fald været voldsomt skybrud.

På forsikringsvejret.dk kan du se, hvor meget det har regnet i dit område - og om du dermed som udgangspunkt er dækket af din forsikring.

I nogle tilfælde dækker dit forsikringsselskab måske også, selvom der kun er faldet mellem 15 og 30 mm på 30 minutter. Hvis det f.eks. har regnet meget kraftigt i 10 minutter, kan der sagtens være faldet over 1 mm pr. minut, men alligevel mindre end 30 mm på 30 minutter. Når kortet på Forsikringsvejret.dk viser nedbør på 30 minutters basis, skyldes det, at DMI ikke kan levere data for kortere tidsrum.

Hvis der er faldet mindre end 15 mm på 30 minutter, dækker forsikringen normalt ikke.

På nogle husforsikringer kan der købes en tilvalgsdækning, så skaderne dækkes, uanset hvor meget nedbør der er faldet.

Forsikringen dækker normalt ikke, hvis skaden skyldes:

 • Oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb
 • Regnvand, der siver ind gennem utætheder i bygning
 • Underdimensionerede eller tilstoppede afløb
 • Nogle husforsikringer dækker ikke skader, der skyldes opstigende grundvand eller kloakvand

Når regnen er stoppet

Forsikringsoplysningen giver her fem gode råd til hvad man skal gøre, når regnen er stoppet og vandet ikke længere trænger ind i huset.

 • Begræns skaderne hvis muligt. Dvs. sørg for at forhindre yderligere vand i at trænge ind og flyt om muligt ting af værdi.
 • Find om muligt ud af, om vandet kommer fra kloakken. I så fald må du beskytte dig med handsker, vandtæt tøj og gummistøvler.
 • Få et overblik over skaderne, før du kontakter dit forsikringsselskab. Tag billeder eller video af beskadigede ting eller bygningsdele – og smid ikke noget ud, før du har talt med forsikringsselskabet.
 • Ring til dit forsikringsselskab, hvis der er tale om større skader. Mindre skader kan du med fordel anmelde på selskabets hjemmeside.
 • Skader på dine ting anmeldes til indboforsikringen. Skader på bygningen anmeldes til husforsikringen/bygningsforsikringen.

Uanset hvor vandet kommer fra (skybrud, oversvømmelse) skal du først melde skaden til dit selskab, der derefter finder ud af om, det er din egen forsikring eller Stormrådets ordning, der skal dække..

Uddybning:

Når du kommer i kontakt med forsikringsselskabet, så tal med dem om:

 • Hvad du selv kan gøre
 • Hvad der kan vente
 • Om du har brug for assistance fra fx et skadeservicefirma
 • Om der er noget, der kræver besøg af en taksator.

Når du rydder op

 • Flyt ting, der står i vand eller er beskadiget af vand, til et tørt sted. 
 • Obs! Vær opmærksom på, om det er kloakvand, der er kommet ind. Kloakvand kan være særdeles sundhedsskadeligt. Beskyt dig med handsker, vandtæt tøj og fodtøj.
 • Få vandet væk, og sæt udtørring i gang. Det er ekstremt vigtigt at få tørret ud for at undgå følgeskader som fx skimmelsvamp.
 • Køb, lej eller lån en affugter - og notér dens elforbrug. Du kan også  varme de vandskadede rum  op og lufte ud.Kan du ikke selv klare oprydningen, så få fat i et skadeservicefirma, håndværker eller lignende, der kan hjælpe.
 • Gem kvitteringer for de udgifter, du har til nødreparationer. Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til at få pumpet vand væk, at redde dit indbo og til affugternes elforbrug.

Kilde: Forsikring & Pension

Fakta: Fremtidens Danmark får flere oversvømmelser

Vandmasser vil oftere vælte ind fra havet og ned fra himlen i fremtidens Danmark på grund af klimaforandringer

Vandmasser, der oversvømmer kældre, veje og togskinner, bliver et hyppigere scenarie i fremtidens Danmark på grund af klimaforandringerne, viser en ny rapport fra Miljøministeriet.

Se konklusionerne her:

* Frem mod 2100 vil vandstanden omkring Danmark stige med 70-80 centimeter.

* Det kan dog ikke udelukkes, at vandstanden vil stige endnu mere. Det skyldes, at der er stor usikkerhed om, hvor hurtigt isen vil smelte omkring Grønland mod nord og Antarktis mod syd.

* Ekstrem nedbør vil blive hyppigere og mere intens i det fremtidige varmere klima.

* Kombinationen af hyppigere skybrud og højere havniveau vil føre til markant øget risiko for oversvømmelser i havnebyer og kystområder.

* I Esbjerg vil man hvert femte år få en vandstand mere end fire meter over normalen i 2100. Hidtil er det kun sket hvert 100. år. Omkring hvert 10. år vil vandstanden ryge over 4,4 meter, og det er indtil nu kun sket hver 500. år.

* I København vil en nuværende såkaldt 500-års hændelse på 1,7 meter overskrides flere gange om året i et fremtidigt klima med en meter havniveaustigning.

* Danmark er et af de fem lande i EU, hvor den stigende vandstand vil koste flest penge i forhold til bruttonationalproduktet. Danmark vil også være blandt de dyreste lande at beskytte på grund af landets lange kystlinje.

* Tidligere på måneden viste en klimarapport fra DMI blandt andet, at vandstanden omkring Danmark vil stige 0,6 meter frem mod århundredskiftet, hvis vi ikke nedsætter udledningen af drivhusgasser.

* Ifølge Miljøministeriet skyldes forskellen, at den seneste rapport, som DMI også har bidraget til, bygger på nyere data.

Kilde: "Analyse af IPCC delrapport 2" fra Miljøministeriet og Naturstyrelsen. "Fremtidige klimaforandringer i Danmark" fra DMI