Samfund

Vil skrotte erstatning til nye boliger: Sådan defineres stormflod i dag

Det skal være slut med, at det offentlige hjælper alle boligejere økonomisk, når ødelæggende storme raser. Det mener interesseorganisationen Forsikring & Pension (F&P), som ifølge Morgenavisen Jyllands-Postens vil ændre grundlæggende på stormflodsordningen ved ikke at give dækning til nybyggede huse fra den offentlige kasse.

F&P peger på, at der er opbygget så megen viden om stormflodsskader, at samfundet kan forudse, hvilke områder der rammes, når storme raser.

- En ny bygning bør kunne holde til de klimascenarier, der er i bygningens levetid. I dag kan kommuner udstykke med fribillet, fordi regningen sendes videre til stormflodsordningen og husejerne, siger underdirektør Torben Weiss Garne fra Forsikring & Pension, som også er medlem af Stormrådet.

Rådet afgør, hvornår storme og oversvømmelser har en karakter, så den offentlige stormflodsordning skal holde for.

Ordning eksisterer i Storbritanien

Den samme model har Storbritannien valgt at indføre. Her kan husejere med boliger opført efter den 1. januar 2009 ikke få hjælp fra den nye offentlige ordning, Flood Re, som går i luften til april næste år.

Stormrådet, der har en gæld på omkring 400 mio. kr. til staten som følge af Bodil-stormen forrige år, er også fortaler for modellen.

- Den nuværende model er ikke holdbar i længden, fordi vi ved, at vejret bliver stadig mere outreret. Det kan derfor være en fornuftig løsning, at nybyggede huse fremover ikke kan få erstatning fra stormflodsordningen, siger Jesper Rasmussen, formand for Stormrådet.

Parcelhusejerens Landsforening er enig i, at der skal skabes incitamenter til at bygge de rigtige steder, men alligevel mener formand Allan Malskær, at modellen er for vidtgående

Sådan defineres stormflod i dag

Hvis Stormrådet vurderer, at der har været stormflod, kan boligejere søge erstatning for vandskader.

  • Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader som følge af stigende vandstand.
  • Men hvis Stormrådet når frem til, at der har været stormflod, kan man søge erstatning fra den offentlige stormflodsordning.
  • Stormrådet har ni medlemmer og består af en uafhængig formand samt repræsentanter for kommuner, ministerier, forsikringsselskaber og Forbrugerrådet.
  •  Stormflod defineres ifølge Lov om stormflod og stormfald som "oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år".
  • Derfor foretager Stormrådet i forbindelse med oversvømmelser en konkret vurdering baseret på de tilgængelige vandstandsmålinger i de berørte områder.
  • Stormflod rammer oftest kysterne fra oktober til april.

 Kilde: Stormrådet