Samfund

Overblik: Her er danskerne mest og mindst trygge

Føler du dig tryg, når du bevæger dig uden for din dør?

’Ja’, svarer langt de fleste danskere i et nyligt offentliggjort Tryghedsindeks, som politiet har udgivet med hjælp fra Danmarks Statistik.

Ni ud af ti borgere føler sig generelt trygge i deres nabolag, og det er generelt blevet tryggere at være i det område, man bor i, men der er stadig markante forskelle på Danmarks 12 politikredse.

15 procent utrygge i Syddanmark

Herunder kan du danne dig et overblik over, hvor stor andelen af borgere er i din politikreds.

Ikke overraskende topper solskinsøen Bornholm, hvor 96 ud af 100 føler sig sikre.

I den anden ende finder vi Syd- og Sønderjylland, hvor knap 15 procent af borgerne føler sig utrygge. 

T2Toolbox embed

Mere tillid til politiet

Og mens flere danskere følte sig trygge i 2015 sammenlignet med 2014, så afspejler det sig også i danskernes forhold til politiet.

En stigende del af befolkningen har nemlig tillid til politiet.

Forskellen er dog beskeden, da der her kun er tale om en fremgang på 0.6 procentpoint sammenlignet med 2014. 

Om politiets tryghedsindeks

Spørgeskemaundersøgelsen måler trygheden og tilliden til politiet i de særligt udsatte boligområder, i de fem største byer, i de 12 politikredse og i hele landet.

Danmarks Statistik har stået for indsamlingen af spørgeskemadata for Rigspolitiet i perioden fra 25. juni 2015 til 28. september 2015. Af 19.335 repræsentativt udvalgte respondenter på 15 år og derover svarede 11.047, hvilket giver en svarprocent på 57,1.