Samfund

Boliger jævnes med jorden, mens man skriger på boliger til flygtninge

Mens mange kommuner desperat efterlyser boliger til at huse de mange flygtninge, der kommer til Danmark, jævnes hundredevis af almene boliger med jorden.

Det må høre op, mener Boligselskabernes Landsforening, der repræsenterer over 500 boligorganisationer.

- Det er sund fornuft. Når man står med et stort behov for at huse flygtninge, må man tænke to gange, før man river boliger ned, siger direktør Bent Madsen til TV 2.

350 boliger er klar til indflytning

I 2015 står omkring 700 almene boliger til at blive revet ned – heraf 350 boliger i god stand, klar til indflytning, oplyser Boligselskabernes Landsforening.

Boligerne er fordelt over Danmarks yderområder.

- Mange af de her boliger er der ikke noget galt med. De står tomme, fordi folk er flyttet fra dem og ind mod byerne, siger Bent Madsen.

Appellerer til regeringen

De 700 almene boliger ligger lige nu på et skrivebord i Boligministeriet. Her skal udlændinge-, integrations- og boligmister Inger Støjberg (V) sætte sin godkendelse, før nedrivningen kan gå i gang.

Og Bent Madsen håber, at boligministeren vil tænke sig ekstra godt om. For det, der var fornuftigt for to år siden, er ikke nødvendigvis fornuftig i dag.

- Hidtil har der ikke været efterspørgsmål på boligerne, men nu er der en ændret dagsorden. Det er i virkeligheden almindelig sund fornuft, siger Bent Madsen.

Venstre: Den går ikke

Hos Venstre fastholder man, at situationen ikke er så enkel, at man blot kan flytte flygtninge fra en overfyldt kommune til en mindre overfyldt kommune med tomme almene boliger.

Udlændingestyrelsen fordeler nemlig flygtninge til landets kommuner gennem en såkaldt fordelingsnøgle, så der kommer en ligelig spredning.

- Vi vil altså nødigt se, at en fattig kommune kommer til at få en masse flygtninge, bare fordi man har ledige huse eller lejligheder, mens de rige bykommuner så ingen flygtninge får, siger integrationsordfører Marcus Knuth (V) til TV 2.

Han kalder et sådan scenarie uretfærdigt – både for kommunerne og for integrationen.

T2Toolbox embed

FAKTA OM KOMMUNERNES FORPLIGTELSER

Kommunernes ansvar for flygtninge er reguleret i integrationsloven. Men det er i høj grad overladt til kommunerne selv at tilrettelægge deres indsats.

De første tre år er flygtninge omfattet af et integrationsprogram, der skal sikre, at de bliver godt integreret i landet. Kommunen har pligt til at tilbyde en bolig.

Inden for en måned skal flygtninge tilbydes danskundervisning og et integrationsprogram med blandt andet jobtræning. Beskæftigelse og undervisning skal svare til 37 timer om ugen.

I de første tre år skal flygtninge leve af integrationsydelse, som for de nyankomne efter 1. september svarer til cirka halvdelen af normal kontanthjælp. Lige nu forhandler regeringen og socialdemokraterne om nye stramninger, som vil betyde, at den nedsatte ydelse gælder for alle flygtninge i den 3-årige integrationsperiode.