Store eller små skoler? Her er børnene mest tilfredse

Børnene trives bedst på de små skoler med færre end 200 børn.

Det er resultatet af en stor trivselsundersøgelse, som ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har fået gennemført på alle landets folkeskoler. Ugebrevet A4 efterfølgende fået aktindsigt i og bearbejdet det omfattende talmateriale, og har set på to parametre – børnenes sociale trivsel og børnenes faglige trivsel.

Fagligt har børnene det bedst på de små skoler med under 200 elever og næstbedst på de allerstørste skoler med flere end 800 elever. Når det gælder den sociale trivsel er billedet omvendt – allerbedst på de allerstørste skoler, og næstbedst på de mindste skoler.

Skolerne i mellemgruppen – med mellem 200 og 800 elever – halter noget efter i begge kategorier.

Man mister noget når man lukker små skoler

- Jeg er bange for, at noget tabes i vores skolesystem, når der ikke er plads til mindre skoler. De har en tendens til bedre trivsel, så man skal tænke sig godt om, inden man lukker dem, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, til Ugebrevet A4.

Alligevel har kommunerne stadigvæk travlt med at lukke små skoler og samle børnene i større enheder. Det er nemlig dyrt at drive små skoler med færre elever i hver klasse, og det betyder, at andre skoleelever i kommunen får færre ressourcer.

- Man kan købe det lille miljø for dyrt. Det er ufatteligt kostbart at drive skole, når man kommer under 15-16 børn i en klasse, for der skal stadig være lærere til at undervise, en skoleleder og udgifter til bygninger, siger formanden for Børne- og Skoleudvalget i Randers kommune Anders Buhl Christensen.

Randers Kommune har lukket fem skoler, og trivselstallene fra Ugebrevet A4 får ham ikke til at tvivle på det fornuftige i den beslutning, siger han.

470.000 svar

Ministeriets store trivselsundersøgelse er gennemført i foråret 2015 som en spørgeskemaundersøgelse blandt 470.000 elever. A4 har efterfølgende bearbejdet svarene fra eleverne fra 4. til 9. klasse for alle landets 1238 folkeskoler. Resultatet er et talmateriale for hver enkelt skole, der kan bruges til en rangordning – skole for skole – på to parametre, den sociale trivsel og den faglige trivsel.

Top fem over folkeskolerne med den højeste sociale trivsel:

T2Toolbox embed

Kommentar fra topscoreren, Ramme Skole i Lemvig kommune, til Ugebrevet A4’s resultat:

- Vi har en overordnet plan for trivslen. Målsætningerne er blandt andet at lære at tage hensyn til hinanden, holde aftaler og skabe ro og orden. Hvis det sociale fungerer, gør det faglige også, siger skoleleder Ole Winkel Pedersen, Ramme Skole.

Bund fem over folkeskolerne med den laveste sociale trivsel:

T2Toolbox embed

Kommentar fra Ruds Vedby Skole i Sorø Kommune, til Ugebrevet A4’s tal:

- Det undrer mig, at eleverne har svaret, som de har gjort, men vi har heldigvis også mange glade elever, siger skoleleder på Ruds Vedby Skole, Carsten Andersen.

Han siger, at skolen fokuserer på faglighed, men uden det efter hans mening er gået ud over trivslen:

- Klassen skal også fungere socialt, men den strategi, jeg har valgt, er at fokusere på faglighed. Vi svigter vores børn, hvis de ikke er rustet til en ungdomsuddannelse, siger han.

Top fem over folkeskolerne med højst faglig trivsel:

 1. Alkjærskolen (Ringkøbing-Skjern Kommune)

  Skolen ligger højt i alle kategorier. Få finder undervisningen "kedelig" og mange føler, at det "lykkes dem at lære det, de gerne vil i skolen".

 2. Borris Skole (Ringkøbing-Skjern Kommune)

  Skolen scorer en topplacering på spørgsmålet "Kan du koncentrere dig i timerne?" og en fjerdeplads på spørgsmålet "Er undervisningen spændende?"

   

   

 3. Ramme Skole (Lemvig Kommune)

  Skolen scorer tre topplaceringer. Eleverne svarer, at "De er gode til at arbejde sammen med andre", "De kan koncentrere sig timerne" og "Det lykkes at lære det, man gerne vil, i skolen".

 4. Valsgaard Skole (Mariagerfjord Kommune)

  Skolen scorer sin højeste placering på, at kun meget få elever svarer, at "de finder undervisningen kedelig". Skolen scorer en tredjeplads i denne kategori.

 5. Taarbæk Skole (Lyngby-Taarbæk Kommune)

  Skolen scorer en topplacering på spørgsmålet, om eleverne "lærer det, de gerne vil, i skolen".

Kommentar fra topscoreren, Borris Skole i Ringkøbing-Skjern, til Ugebrevet A4’s kåring:

- På et mindre sted har lærerne større ejerskab. Der er et tættere samarbejde, og vi kontakter forældrene, hvis nogle børn ikke har det så godt, siger skoleleder Susanne Mellergaard fra Borris Skole.

Bund fem over skoler med den værste faglige trivsel:

T2Toolbox embed

Kommentar fra den lavest placerede skole, Oddense Skole i Skive Kommune, til A4’s resultat:

Nyansat skoleleder Svend Schrøder er noget rystet over placeringen, men forklarer den med, at undersøgelsen er et øjebliksbillede fra foråret, hvor skolen var igennem en turbulent periode:

- Sidste skoleår var turbulent med nedskæringer, afskedigelse af lærere og lederskifte. Det kan have påvirket eleverne. I dag fornemmer jeg ikke dårligere trivsel end på andre skoler, siger han til Ugebrevet A4.

Trivselsundersøgelse: Find din lokale skole på A4's kort:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Trivsel gennemførte den store spørgeskemaundersøgelse blandt 470.000 skoleelever i foråret 2015, altså i slutningen af sidste skoleår.

Ugebrevet A4 har fået aktindsigt i materialet, og har ranglistet landets 1238 folkeskoler inden for social trivsel og faglig trivsel.

Se hvordan din lokale folkeskole placerer sig, her:

http://www.ugebreveta4.dk/find-dit-barns-skole-saadan-trives-de-danske-skoleboe_20247.aspx

Se sammenligningen mellem små, mellemstore og store skoler:

http://www.ugebreveta4.dk/elever-trives-bedst-paa-mindre-folkeskoler_20258.aspx

Se mere om, hvordan Ugebrevet A4 har bearbejdet tallene, her:

http://www.ugebreveta4.dk/saadan-gjorde-vi-undersoegelse-af-skolernes-trivsel_20257.aspx