Samfund

Vejen til (lidt mere) lykke: Farvel til Facebook

Der kan ligge en masse lykke gemt i at droppe de sociale medier – i hvert fald for en uge.

- Så blev det helt naturligt at tale om, hvad man har lavet i weekenden. Fordi man ikke har set det hele på forhånd, siger Solveig Høgh, der er en af de forsøgspersoner, der i videnskabens navn har levet uden sociale medier i en uge.

Det er den danske tænketank The Happiness Research Institute, der har gennemført undersøgelsen. Og resultatet er entydigt, at folk faktisk bliver lidt mere tilfredse med deres eget liv uden de sociale medier.

- Vi kan se, at de er gladere og deres humør i dagligdagen er højere. De sammenligner sig mindre med andre folk. Men der hvor vi ser en rigtig stor effekt er på livstilfredsheden. Folk rapporterer betydeligt højere livstilfredshed efter en uge uden Facebook. Det at kunne skrue på en knap og få den her effekt er ret betydningsfuldt, siger lederen af The Happiness Research Institute, Meik Wiking.

Solveig Høeg, der deltog i undersøgelsen, indrømmer dog, at det ikke var helt let at undvære Facebook og de andre sociale medier i en uge:

 - Følelsen af rastløshed har været lidt mærkelig. Men jeg har måske været lidt mere afslappet, fordi jeg ikke har været med på, hvad andre gør og hvad de tænker.  Jeg har savnet at få inspiration til mad og bolig, men jeg har til gengæld ikke haft det samme behov for at købe nye ting til hjemmet, siger hun.

Instituttet har netop afsluttet undersøgelsen af, hvordan folks brug af sociale medier spiller ind på deres tilfredshed med livet. Men du kan stadig nå at tage testen på instituttets hjemmeside her. (hvis du kommer ind midt i testen, så brug forrige-knappen til at komme til starten, før du begynder):

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=PQS7KV549291

Senere på ugen bliver hele undersøgelsen om lykke og sociale medier offentliggjort på instituttets hjemmeside, så du kan sammenligne dine egne svar med andre danskeres. Om du bruger mere eller mindre tid på de sociale medier end gennemsnittet? Og om du er lykkeligere og mere tilfreds med livet end gennemsnittet?

- Samtidigt inviterer vi folk, der tager testen, til at deltage i fremtidige lykkeundersøgelser. Vi laver løbende nye undersøgelser, hvor vi holder folks tilfredshed op mod forskellige store livsbegivenheder. Hvordan det indvirker på folks livstilfredshed at blive gift, skilt, afslutte en uddannelse eller andre ting, fortæller Meik Wiking.