Samfund

Danske forskere afslører klimaeffekter: Studerede insekter i 18 år

Hvad der begyndte som en lidt nørdet fritidsinteresse for to medarbejdere på Zoologisk Museum i København, har nu vist sig afgørende for at påvise, hvordan den danske natur påvirkes af klodens klimaforandringer.

Det hele startede med museets to mest kyndige i insektbestemmelse, Ole Karsholt og Jan Pedersen, der i 1992 opsatte en såkaldt lysfælde på taget af deres arbejdsplads for at blive klogere på hvilke insekter, der fløj igennem mørket i 17 meters højde på Østerbro.

Arbejdet med indsamlingen af insekter fortsatte herefter hver uge i alle måneder pånær vintermånederne frem til 2009 - i alt 18 år.

Den omfattende og standardiserede indsamling vakte sidenhen interesse for en gruppe forskere fra Center for Geogenetik og Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Stats Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, og det har nu resulteret i en artikel i det anerkendte tidsskrift Journal of Animal Ecology, som viser, at den danske insektbestand er under forandring på grund af klimaforandringer.

- Det er først og fremmest en fantastisk datamateriale, vi har fået. Der er nogle folk med utrolig stor ekspertise indenfor biller og sommerfugle, der har samlet insekter ind igennem 18 år. Det har givet os en stor mulighed for at kigge på, hvordan de her klimaforandringer påvirker vores insektfauna, siger en af studiets hovedforfattere, postdoc Philip Francis Thomsen fra Center for Geogenetik.

Sydlige arter rykker til Danmark

I alt blev der over årene indfanget 1543 forskellige arter og mere end en kvart million individer - primært natsværmere og biller. Dermed fandt de to medarbejdere på museet 42 procent af Danmarks sommerfuglearter og 12 procent af billearterne på blot en enkelt lokalitet midt i København.

Analysen af den store indsamling viser, at flere arter er forsvundet eller er blevet mindre udbredt i løbet af de mange år, mens andre er kommet til eller var er blevet mere udbredt på andre tidspunkter af året. Det skyldes ifølge forskerne, at de varmere temperaturer verden oplever, får nogle insekter til at at ændre adfærd og levesteder.

Med andre ord har selv en relativt lille temperaturstigning på 0,4 grader stor betydning for insektfaunaen i Danmark.

Særligt de fødespecialiserede insekter, der lever af en bestemt plante eller et bestemt insekt, påvirkes i højere grad, mens generalisterne bedre tilpasser sig. Studiet viser således, at de specialiserede insekter rykker længere nordpå, og det betyder, at flere sydlige arter vil blive mere udbredt i Danmark.

- Teoretisk set er denne tendens forventet, men det er uhyre sjældent, at vi kan lave reelle undersøgelser, som bekræfter det på tværs af så mange af disse ofte oversete arter. Studiet er et af de meste omfangsrige indtil nu og viser, at vi sandsynligvis vil få færre af nogle specialiserede arter, men dette vil mere end opvejes af flere specialister syd fra, forklarer den anden hovedforfatter Peter Søgaard Jørgensen, ph.d. fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

Mangel på naturovervågning

Ifølge Philip Francis Thomsen er de nye opdagelser i studiet ikke noget, der på nuværende tidspunkt er problematisk for den danske natur. Men på sigt kan temperaturstigningerne komme til at påvirke og ændre naturens økosystem.

- Det kan have nogle effekter på de planter, insekterne lever på samt de fugle, som lever af insekterne, men det er for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt, siger han.

Forskeren mener dog, at overvågning af naturen generelt er underprioriteret i Danmark. Med mere overvågning vil man nemlig have et bedre overblik og en bedre forståelse for, hvordan klimaforandringerne påvirker Danmarks natur og dermed kan man bedre reagere på de problemstillinger, der kan opstå.