Samfund

Hjemmepasning: Skal forældre have penge for at passe egne børn?

Hvis du ønsker at passe dit barn hjemme i stedet for at sende barnet i vuggestue, så er det ikke sikkert, at du kan regne med, at kommunen giver tilskud til pasningen. Det er nemlig forskelligt fra kommune til kommune.

I dag er det op til kommunerne selv, om de vil indføre tilskudsordningen, som skal give forældrene mulighed for at passe egne børn, hvis de opfylder en række krav. Med ordningen får forældrene refunderet op til 85 procent af den udgift, som kommunen ellers ville have haft, ved at sætte barnet i den billigste dagsinstitution i kommunen.

Aarhus skal tage stilling 

Onsdag skal Børne- og Ungeudvalget i Aarhus Kommune tage stilling til, om de ønsker at åbne op for muligheden i deres kommune.

Helene Klaris Svinth er en af de borgere i Aarhus, som savner muligheden. Derfor har hun startet en underskriftsindsamling for at få kommunens politikere til at åbne op for muligheden. Der er kommet i underkanten af 1000 underskrifter siden slutningen af september.

- Jeg står selv i det, og oplevede at mange andre stod i samme situation. Jeg har oplevet, at man skal kæmpe for at få lov til at passe sine egne børn, selvom det burde være naturligt. I dag sender vi vores børn afsted på institution og passer vores arbejde. Der er nogle, som har behov for et alternativ, siger Helene Klaris Svinth.

Hun fortæller, at mange forældre giver udtryk for, at de gerne vil passe deres egne børn, men at de ikke har muligheden for det rent økonomisk.

I dag er Helene Klaris Svinth hjemmegående, mens hun passer sit barn nummer to.

Det vigtigste er voksenrelation

Børnepsykolog Charlotte Diamant ser heller ingen problemer i, at barnet passes hjemme. Hun mener ikke, at et barn nødvendigvis har brug for at være sammen med andre børn i en vuggestue.

Det vigtigste for barnet er, at de kan knytte sig til en voksen, som har tid, overskud og ro til barnet. På den måde kan barnet begive sig ud i verden og vide, at der er en voksen lige bag ved til at gribe dem.

- Et barn på omkring et år har ikke brug for jævnaldrene – de har brug for en voksen, der kan vise dem verden. Det kan sagtens være barnets mor. Det vigtigste for barnet, er at få en tryg tilknytning til en voksen, siger Charlotte Diamant.

I dag er der kun 32 ud af 98 kommuner som har budgetteret med udgiften til pasning af egne børn. Kommunernes Landsforening oplyser dog, at tallet reelt kan være højere, da der kan være tvivl om, hvordan kommunerne skal skrive udgiften ind i budgettet.

I kommunernes regnskab for 2014 er der brugt 65 millioner kroner på tilskud til hjemmepasning i alle landets kommuner. 

Tilskud til pasning af egne børn

Det er dagtilbudsloven, som giver kommunerne mulighed for at give tilskud til privat pasning af egne børn.

Hvis kommunen vælger at åbne op for muligheden, så er det blandt andet et krav, at ansøgerne:

- Ikke modtager offentlige overførselsindkomster eller får løn.

- Har opholdt sig i Danmark i de seneste 7 ud af 8 år. Kravet gælder dog ikke nødvendigvis EU-borgere.

Derudover kan tilskuddet kun gives tre gange til samme husstand, kan ikke overstige beløbet for maksimale dagpenge, og kan kun gives i én samlet periode mellem 8 uger og 1 år.

Kommunen kan også fastsætte regler for hvilke aldersgrupper af børn, der kan være omfattet af tilskudsordningen.

Kilde: Retsinformation.