Samfund

Fagfolk: Vores tolke er for dårlige

Dårlige tolke på eksempelvis sygehuse er et problem, siger fagfolk. Scanpix

På et sygehus blev mavesår oversat til leverbetændelse. I en retssag viste tolken sig at være i familie med modparten. I et tredje tilfælde forstod en tolk ikke ord som ’hjemmehjælp’ og ’rehabilitering’.

Eksemplerne står i kø, når læger, advokater, sygeplejersker og ansatte i kommunerne i en ny undersøgelse beskriver deres erfaringer med kvaliteten af den tolkning, som dagligt bliver udført i den offentlige sektor, når tolke skal oversætte mellem de store indvandrersprog som arabisk, tyrkisk, farsi og dansk. Det skriver Politiken tirsdag.

Undersøgelsen er udført af Translatørforeningen, der omfatter statsautoriserede tolke, og det er den første, som indsamler viden fra tolkebrugerne i hele den offentlige sektor. Og konklusionerne fra de 64 medvirkende fagfolk peger i samme retning: Tolkeområdet er præget af inkompetence til fare for etik, patient- og retssikkerhed. Således oplever 92 procent af brugerne mangelfuld tolkning, skriver Politiken.

- Ofte har tolkene selv brug for en tolk

Strafferetsadvokat Erbil Kaya genkender undersøgelsens resultater. Han støder jævnligt på problemet i danske retssager og har med sin tyrkisk-kurdiske baggrund en særlig forudsætning for at opdage tolkefejl.

 - Der er ingen kvalitet i tolkningen. Ofte har tolkene selv brug for en tolk. De er ikke gode nok, og man forstår ikke, hvad de siger. Det er ufattelig problematisk i en retssag, fordi man i yderste konsekvens kan komme til at dømme forkert, siger Erbil Kaya til Politiken.

Ingen krav om dokumentation af kompetencer

Translatørforeningen vurderer, at omkring 7.000 personer leverer tolkebistand i det offentlige til en anslået årlig udgift på mindst 300 millioner kroner. Tolkene rekvireres enten fra Rigspolitiets tolkeliste eller fra tolkebureauer. Der findes ingen tolkeuddannelse i Danmark, og ifølge Translatørforeningens rapport arbejder 85-90 procent af tolkene derfor uden uddannelse. Der er ingen lovmæssige krav om, at tolke skal kunne dokumentere deres kompetencer.

Translatørforeningen anbefaler en egentlig tolkeuddannelse efter norsk forbillede samt en certificeringsordning, siger Carina Gravesen, der er medforfatter til undersøgelsen.

- Nu må politikerne tage ansvar og finde en national løsning, og så skal man lave en SU-berettiget uddannelse, siger hun til Politiken.