Samfund

Kontakt TV 2: Har dit barn et af disse 10 tegn på stress?

Børn bliver stresset og mistrives i skolen med op mod otte skemalagte timer om dagen og ringe støtte fra lærerne.

Sådan lyder den kontante kritik fra børnelæge Karen Tilma i en kronik i Politiken, hvor hun blandt andet forklarer, at hun i stigende grad er nødt til at udskrive lægeerklæringer til stressede børn for at få fritaget børn fra de lange skoledage.

Kritikken møder opbakning fra flere andre børnelæger i landet - heriblandt formanden for foreningen af børnelæger, Morten Gervil - som alle mener, at skolereformens lange skoledage giver problemer for mange børn.

Men hvornår skal man gribe ind, og hvordan skal man forholde sig som forælder til et barn, der viser tegn på mistrivsel i skolen? Lisbeth Lenchler-Hübertz har 20 års erfaring som skolepsykolog og børnelæge med egen praksis og har skrevet bogen 'Trivsel i det moderne børneliv'. Hun forklarer, at det først og fremmest handler om at få identificeret problemet.

Lyt til maven

- Det vigtigste råd til forældre er at lytte til mavefornemmelsen. Vi eksperter kan komme med nogle generelle betragtninger, men som udgangspunkt kender forældrene deres børn bedst, og hvis de fornemmer, at deres barn har problemer, så er der ofte noget om det, forklarer Lisbeth Lenchler-Hübertz.

Forældre skal være særligt opmærksomme, hvis ens barn pludselig ændrer adfærd. Det kan ske på flere måder:

  • Hvis de pludselig bliver meget indadvendte
  • De mister overskuddet i hverdagen
  • De bliver irriteret over småting
  • De er triste eller trætte hele tiden.

Ovenstående er eksempler på tidlige symptomer på stress blandt skolebørn, og hvis ikke forældre, pædagoger eller lærere formår at dæmme op for det, så kan symptomerne ifølge Lisbeth Lenchler Hübertz gå fra psykiske til fysiske symptomer.

Det kan ifølge børnelægen blandt andet være:

  • Mavepine
  • Hovedpine
  • Generel hyppig sygdom
  • Opblusning af allergi
  • Udbrud af eksem
  • Søvnproblemer

Ovenstående symptomer viser sig ifølge Lisbeth Lenchler-Hübertz sig først efter en længere periode med mistrivsel.

Vigtigt med dialog

I mellemtiden har man som forældre flere muligheder for at gøre noget. Det vigtigste er at sørge for en god dialog – både med barnet og med de voksne omkring.

- Mange forældre skyder de første symptomer hen med, at det nok bare er noget præpubertært, men det er vigtigt at snakke med sit netværk og skolen. Få fat i læreren og få forklaret, at man er bekymret. Så kan det være, at man finder ud af, at det skyldes en ændring i skolen eller klassesammensætningen, og så kan læreren være opmærksom på problemet, forklarer hun.

Ifølge Lisbeth Lenchler-Hübertz skal forældre ikke forvente, at børnene selv kommer hjem fra skole og fortæller om deres problemer. Derfor er det vigtigt, at man sætter sig ind i sit barns problemer.

- Børn er ikke født med at kunne nuancere selv, så ofte bliver man nødt til at oversætte for dem og eksempelvis lave en skala, de kan forholde sig til. Få dem til at forklare; ’hvor slemt har du det i dag på en skala fra 1 til 10’. På den måde kan du få en fornemmelse af, hvordan dit barn har det, forklarer hun.

Giv dem albuerum

Skoledage på op mod otte timer giver yderligere udfordringer for de børn, der ikke trives godt i skolen og som bruger deres fritidsaktiviteter som et frirum.

Og når det ikke er muligt at komme til fodbold, spejder eller andre fritidsaktiviteter, så er det vigtigt, at forældrene sikrer, at børnene får albuerum derhjemme.

- Skolebørns muligheder for at vælge frit efter, hvad man har lyst til at lave i sin fritid, er blevet stærkt indskærpet, og hvis man har skoledage, der slutter klokken 16, så er det svært at fastholde alle sine fritidsaktiviteter. I stedet kan man hjælpe børnene med at sikre, at de har noget albuerum derhjemme, hvor de ikke er beskæftiget med noget og har tid til at udvikle deres egen kreativitet.

Børnlægen har i 34 år aldrig set børnene bliver syge af at gå i skole, men siden implementeringen af skolereformen har...

Posted by TV 2 NYHEDERNE on Tuesday, October 6, 2015

 Er du i tvivl om hvorvidt dit folkeskolebarn er stresset, så kontakt tv2.dk på 1234.