Samfund

FN-komité kritiserer afgørelser i Flygtningenævnet

Flygtningenævnet, der behandler klager over Udlændingestyrelsens asylafgørelser, er ifølge Information blevet kritiseret fire gange for manglende grundighed af FN's Menneskerettighedskomité i perioden fra begyndelsen af august til begyndelsen af september.

Det er usædvanligt, for nævnet har i de forudgående 11 år kun modtaget kritik i fire sager.

FN's Menneskerettighedskomité vurderer, om medlemslandene overholder menneskerettighedskonventionen.

Komitéens afgørelser er ikke juridisk bindende, men Flygtningenævnet har alligevel taget kritikken til efterretning og sørget for, at de fire sager bliver genoptaget.

Det fortæller Flygtningenævnets formand, landsdommer Henrik Bloch Andersen, til Information og siger i samme ombæring, at særligt to af sagerne kan få betydning for nævnets generelle praksis.

Menneskeretsdirektør: Kan være tilfældigheder

Jonas Christoffersen, der er direktør for Institut for Menneskerettigheder, mener at der kan være flere grund til de mange indberetninger på så kort tid.

- Det kan være udtryk for tilfældigheder, eller det kan være udtryk for, at nævnet har et problem, som går på tværs af sagerne, og som man nu har opdaget.

- Det kan også være udtryk for, at nævnets praksis på det seneste har udviklet sig i en mindre lempelig retning, siger han til avisen.

Det fire sager handler henholdsvis om en egyptisk mand, der frygtede tortur i sit hjemland, en afghansk mand, der blev udvist til sit hjemland, en somalisk kvinde og hendes tre børn, der skulle udsendes til Italien samt en nigeriansk kvinde, der er offer for menneskehandel.

Herunder kan du se en liste over de lande, hvor asylansøgere tilbydes de bedste forhold:

 1. Sverige

  Sveriges behandling af asylansøgere efter asylsagsbehandling. 
  I tilfælde af at asylansøgeren får accept gives en opholdstilladelse på fem år. Asylansøgeren får også økonomisk hjælp inden de har opnået opholdstilladelse i Sverige. 
  Ydelsen ligger på 120-250 dollar (789 -1643 kroner).
  Efter man opnår opholdstilladelsen stiger beløbet til 900-1100 dollar (5924 - 7241 kroner). Familiesammenføringen tager 10-16 måneder.
  For at opnå svensk statsborgerskab går der 4-5 år efter at have opnået opholdstilladelse.

 2. Tyskland

  Tysklands behandling af asylansøgere efter asylsagsbehandling. 
  Tyskland giver et sted mellem 1-3 års opholdstilladelse og hjælpeydelsen ligger på 223-334 dollars (1468-2199 kroner) inden de har opnået opholdstilladelse og stiger til 412-434 dollars (2712-2857 kroner) efter opnåelse af opholdstilladelse.
  Familiesammenføringen efter at have opnået opholdstilladelse tager 3-5 måneder. Muligheden for at få tysk statsborgerskab, efter at have opnået opholdstilladelse, tager 6-8 år.

 3. Norge

  Norges behandling af asylansøgere efter asylsagsbehandling. 
  Norge giver tre års opholdstilladelse, hvis man får accept. 
  Hjælpeydelsen ligger på 400-500 dollar (2633-3291 kroner) og stiger til 1300-1600 dollar (8558-10532 kroner) efter at have opnået opholdstilladelse. 
  Familiesammenføringen tager 6-9 måneder og muligheden for statsborgerskab tager 3-7 år.

 4. Østrig

  Østrigs behandling af asylansøgere efter asylsagsbehandling. 
  Giver opholdstilladelse efter 1-5 år og hjælpeydelsen inden man har opnået opholdstilladelse ligger på 55-278 dollars (362-1830 kroner) og stiger til 737-1076 dollars (4851-7083 kroner) efter at man har opnået opholdstilladelse. 
  Familiesammenføringen tager 1-6 måneder og der er mulighed for at få statsborgerskab efter 5 år.

 5. Holland

  Hollands behandling af asylansøgere efter asylsagsbehandling. 
  Man kan få opholdstilladelse i 5 år og hjælpeydelsen ligger på 245-278 dollars (1612-1830 kroner) og beløbet stiger til 1002-1448 dollars (6596-9532 kroner) efter at man har opnået opholdstilladelse. Familiesammenføringen tager tre måneder efter at have opnået opholdstilladelse, og man kan søge hollandsk statsborgerskab efter 3-5 år.

 6. Danmark

  Danmarks behandling af asylansøgere efter asylsagsbehandling. 
  Hvis man opnår opholdstilladelse får man fem års opholdstilladelse og hjælpeydelsen ligger på 985-1117 kroner. Den stiger til 6243-6572 kroner efter at have opnået opholdstilladelse. 
  Familiesammenføring tager 3-7 måneder. 
  Man kan søge dansk statsborgerskab efter 5-8 år.