Samfund

Ny rapport: Flere hjemløse i Danmark

Antallet af hjemløse i Danmark stiger fortsat.

Det konkluderer en ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd(SFI).

Siden 2009 er hjemløsheden steget med 23 procent. Dengang var antallet af hjemløse 4.998, hvor der i dag er 6.138 hjemløse borgere.

Største stigning hos de unge

Den største stigning i antallet af hjemløse ses i aldersgruppen 25 til 29 år, hvor antallet af hjemløse er steget med 29 procent siden den forrige kortlægning i 2013.

Der er fortsat stigning i antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år, men den tidligere markante vækst synes ifølge rapporten at være aftagende. Rapporten pointerer dog, at der stadig er et højt niveau i antallet af unge hjemløse.

Blandt de 50-59-årige er der også kommet flere hjemløse. I dag er 951 borgere mellem 50 og 59 år hjemløse mod 833 i 2013.

Mange hjemløse har støttebehov

Årsagen til den fortsatte stigning af hjemløse i Danmark skal findes i både samfundsmæssige og individuelle forhold. En markant del af de hjemløse er borgere med psykisk sygdom eller misbrugsproblemer. Halvdelen af de hjemløse har en psykisk sygdom, og omkring to tredjedele har misbrugsproblemer.

Ifølge rapporten er der tale om socialt udsatte borgere, der har brug for samfundets hjælp til at finde et sted at bo og samtidig til daglig har brug for social og praktisk støtte.

- De socialt udsatte grupper bliver i øjeblikket ramt hårdt af den tiltagende boligmangel vi har - særligt i vores storbyer - som gør det rigtig vanskeligt at skaffe boliger til de her grupper. Når de så kommer ud i egen bolig igen, så er det ret vigtigt, at man giver dem en ret intensiv social støtte, siger forsker og en af forfatterne til rapporten Lars Benjaminsen til TV 2. 

Minister: Den offentlige indsats kan ikke følge med

Selvom der i 2009 blev iværksat en hjemløsestrategi for at få antallet af hjemløse ned, så er det ikke lykkedes, og social- og indenrigsminister Karen Ellemann(V) er ærgerlig over, at der er kommet flere hjemløse.

- Vi ser en stigning i antal hjemløse, og det ærgrer mig. Den offentlige indsats kan simpelthen ikke følge med behovet. Vi bliver nødt til at blive bedre til at sprede den evidensbaserede viden, vi allerede har. Med andre ord skal vi gøre det, der virker, siger hun og fortsætter.

- Samtidig med, at der er blevet flere hjemløse, så tror jeg også, at det er blevet hårdere at være hjemløs. I dag bliver hjemløse chikaneret og udstødt på en hårdere måde. Jeg bemærker også, at halvdelen af de 6.138 hjemløse har en psykisk sygdom, og to ud af tre har misbrugsproblemer. Jeg mener, at vi skal betragte de hjemløse som borgere, der har brug for et hjem, så vi ordentligt kan hjælpe dem med deres problemer.

Fakta: Hjemløshed i Danmark 2015

Antallet af hjemløse borgere i uge seks 2015 er opgjort til 6.138 personer. Det er en stigning på fem procent siden 2013 og 23 procent siden 2009.

78 procent af hjemløse er mænd.

Antallet af hjemløse unge mellem 18 og 24 år er opgjort til 1.172 personer.

Antallet af hjemløse mellem 25 og 29 år er opgjort til 799 personer.

Halvdelen af alle hjemløse hører til i hovedstadsområdet, hvoraf halvdelen er fra København, og halvdelen er fra omegnskommunerne.

Halvdelen af hjemløse har en psykisk sygdom, og omkring to tredjedele har misbrugsproblemer.

Næsten fire ud af fem hjemløse har enten en psykisk sygdom, misbrug eller begge dele.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Velfærd