Støjberg vil stramme denne prøve: Test dig selv - kan du blive dansk statsborger?

Hør Enhedslistens kritik af Inger Støjbergs (V) forslag om at gøre det sværere at blive dansk statsborger øverst.

Mandag formiddag indleder udlændinge-, integrations og boligminister Inger Støjberg de sidste afgørende forhandlinger med de borgerlige partier og Socialdemokraterne om nye skrappere krav for at få dansk statsborgerskab. Resultaterne af forhandlingerne blev præsenteret ved middagstid. Du kan læse om de nye stramninger her.

Inger Støjberg vil med fire nye krav gøre det vanskeligere at blive dansk statsborger. Blandt de skærpede krav er blandt andet bedre danskkundskaber. Helt præcis skal ansøgere kunne bestå en danskprøve niveau tre, og ikke blot niveau to, som det er i dag.

Forskellen på niveau to og tre er ifølge Undervisningsministeriets vejledninger, at man med 'Dansk 3' i dansk historie, kultur og samfundsforhold, og at man kan forstå og kommunikere i mere komplekst sprog på dansk.

Blandt opgaverne i 'Dansk 3' i 2009, som er den version, Undervisningsministeriet bruger som eksempel på deres hjemmeside, skal man blandt andet kigge på nedenstående diagram over, hvilke danskere der bruger biblioteker ofte fordelt på alder, og på beskrive, hvad diagrammet viser.

Man skal også komme med et bud på, hvilke årsager der kan være til forskellene mellem aldersgrupperne, og vurdere, hvad bibliotekerne kan gøre for at overleve i internet-alderen.

Dette spørgsmål er bare et ud af mange, man skal svare på i den skriftlige del af 'Dansk 3'-prøven, som også består af en mundtlig fremstilling.

Udover de øgede krav til sprogkundskaberne hos ansøgere, ønsker Inger Støjberg også at udvide statsborgerskabstesten, der består af en quiz.

I dag består den af 30 spørgsmål, det skal øges til 40 spørgsmål, men du må stadig højst have otte fejl, hvis du skal bestå.

Testen herunder er den seneste - fra juni 2015.

T2Toolbox embed

Se selv 'Dansk 2' og 'Dansk 3'

Dansk 2

For at få dansk statsborgerskab i dag, skal du i dag bestå sprogprøven 'Dansk 2'. Den består af en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den skriftlige prøve består af to læseopgaver - her kan du se den første og den anden - og en skriftlig fremstilling. Eksemplerne er fra 2012.

Dansk 3

For at få dansk statsborgerskab i fremtiden, skal du bestå sprogprøven 'Dansk 3'. Den består af en mundtlig og en skriftlig prøve.

Den skriftlige prøve består af to læseopgaver - den ene tager udgangspunkt i en 52 sider lang brochure. Prøven består også af en skriftlig fremstilling. Eksemplerne er fra 2009.

Opgavernes sværhedsgrad er sværere på 'Dansk 3' end på 'Dansk 2'.

Her vil Støjberg hæve barren for nye danskere

Ifølge integrationsminister er dansk statsborgerskab så stort et privilegium, at det skal være sværere at få.

På fire konkrete områder ønsker integrationsminister Inger Støjberg (V) at gøre det vanskeligere at opnå dansk statsborgerskab:

* Sprogkrav

- Ansøgere skal fremover bestå den skriftlige og mundtlige prøve i Dansk 3 i stedet for Dansk 2. Det svarer til, at man skal mestre dansk på 9. klasse-niveau mod tidligere 7. klasse-niveau.

- Man kan få dispensation, hvis man har været selvforsørgende i 8,5 af de seneste ni år.

* Selvforsørgelse

- Ansøgere skal have været selvforsørgende i 4,5 ud af de seneste fem år. Det er en skærpelse fra det nuværende niveau, hvor man skal have forsørget sig selv i mindst 2,5 år ud af de seneste fem år.

- Selvforsørgelse betyder eksempelvis, at ansøgere ikke må have været på kontanthjælp.

* Statsborgerskabsprøve

- Den nuværende prøve om blandt andet dansk hverdagsliv og politik udvides fra 32 til 40 spørgsmål, og antallet af rigtige svar skal være 32 mod 22 i dag.

- Det svarer til, at ansøgere fremover skal svare rigtigt på 80 procent af spørgsmålene mod godt 73 procent i dag.

* Karantænetid

- Hvis man har begået kriminalitet, skal der i dag afhængigt af straffen gå tre til 20 år, før man kan søge om statsborgerskab. Den tidsramme skal øges med 50 procent, mener regeringen.

Kilder: DR Nyheder, Jyllands-Posten og Ritzau