Samfund

Fem gode råd: Sådan skal du opdrage dine børn

Flere forældre deltager i kurser for at lære at styre deres egne børn.

Forældrene er for dårlige til at sige fra over for de mindste, og derfor er et stigende antal børn generelt dårligt opdraget, lyder det fra en række kommuner.

35 af landets kommuner afsætter betydelige summer til forskellige kurser, hvor forældrene kan lære at opdrage deres børn.

Kristian Albæk Harritz er familieterapeut i Viborg Kommune. Han er gruppeleder og koordinator for DUÅ-kurset (De Utrolige År), der har til formål at styrke forholdet mellem forældrene og børnene i dagligdagen.

Han hjælper dagligt forældre med at tackle deres børn. Her er fem eksempler på, hvordan han vejleder forældrene:

Ti minutters leg

Brug mindst ti minutter hver dag, hvor du tilbyder barnet fuld opmærksomhed. Væk med iPad, smartphones og computere og ret fokus mod barnet og barnets leg. Du skal følge barnets initiativ i legen og samtidig være opmærksom på, hvordan barnet reagerer.

Kommenter barnets handlinger

Beskriv og italesæt barnets handlinger – både når barnet er trist og glad. Tænk over, hvordan du kan lære barnet følelsesmæssige ord. På den måde får barnet et større ordforråd og udvikler sig bedre.

Løs problemer sammen

Lær børnene at løse problemer. Brug en fiktiv person, som du omtaler i tredje person og bruger til at beskrive et problem. Opstil nogle fiktive scenarier, som barnet kan lære at løse. Forældrene vil dermed få et bedre samarbejde med deres børn, og det kan være med til at forebygge adfærdsproblemer.

Ros barnet

Ros den adfærd, du gerne vil se mere af hos barnet. Hvis barnet for eksempel bruger kniv og gaffel ved middagsbordet, så kan du sige, at det er super godt, at barnet spiser på den måde. Men du skal være selektiv i den opmærksomhed, du giver barnet. Forældre har en tendens til at italesætte de handlinger hos barnet, som man ikke vil se igen, men giv i stedet opmærksomhed til barnets positive adfærd. Så vil du se mere af den adfærd fremover.

Fem klare grænser

Du skal samtidig sætte grænser. Der skal være klare regler for, hvad barnet må og ikke må i hjemmet. Forældrene skal formulere de fem vigtigste regler derhjemme, så beskeden til børnene bliver helt tydelig. Ofte har forældrene slet ikke talt om, hvor grænsen går derhjemme.