Samfund

For meget sprøjtegift: Dansk smådyr dør i vandløb

Danske vandløb lider i perioder med kraftig regn så meget under landbrugets brug af pesticider, at en lang række af smådyrene dør eller bliver skyllet væk, hvorved biodiversiteten dykker med op til 40 pct., skriver Ingeniøren.

Undersøgelser fra bl.a. Aarhus Universitet dokumenterer, at de danske regler ikke sikrer livet i vandløbene tilstrækkeligt.

- Vi har fat i den stresspåvirkning, som er mest underkendt, mest overset og skaber størst ravage i forhold til, hvad man tror,« siger forskeren bag de fleste af forsøgene, postdoc Jes Rasmussen, til Ingeniøren.

- Mindst halvdelen af vores landbrugsvandløb er udsat for koncentrationer af insektmidler, som overskrider værdier, hvor vi i laboratoriet ser varige skader, tilføjer han.

Vårfluer, døgnfluer, slørvinger og en del guldsmede er blandt de dyr, der påvirkes voldsomt af sprøjtegifte, som havner i vandløbene, mens andre arter som snegle og muslinger bedre tåler giftene.

Dyrene bliver allerede påvirket ved koncentrationer på mellem en tiendedel og en hundrededel af, hvad forskerne finder ude i naturen, så problemet er markant.

Ødelæggelsen af dyrelivet finder især sted ved kraftige regnskyl. Når de indtræffer i dagene efter sprøjtning, tager regnvandet en del af pesticiderne med sig gennem porer i jorden, hovedsageligt gamle regn­ormegange. Herfra ender de i dræn, som fører direkte ud i vandløbene.

Nogle arter kommer sig næsten igen, fordi der kan gå mange måneder - nogle gange år - mellem regnskyllene om foråret og i den tidlige sommer, hvor markerne sprøjtes mest med insekt- og svampe­gift. Men Jes Rasmussen og hans kolleger har prøver, der viser, at dyrene er påvirket efter et helt år.

- Fra år til år sker der en næsten genetablering af arterne, men ikke helt. Det vil sige, at vi over et årti ser en gradvis reduk­tion af biodiversiteten,« siger Jes Rasmussen.

Et europæisk forskningsprojekt viser, at biodiversiteten er reduceret i halvdelen af 4.000 vandløb. Den stressfaktor, som korrelerer mest med lav biodiversitet, er, hvor mange pesticider vandløbet har været udsat for.

- Der er nærmest ingen stoffer, der er mere reguleret end pesticider, men vi har ret tungt belæg for at sige, at der ikke bliver taget tilstrækkeligt hensyn til dyrelivet i vandløbene, siger Jes Rasmussen.

Pesticider i vandløbene er primært et problem ved lerjorder, som dækker omkring halvdelen af landet, overvejende i Østdanmark.