Samfund

Ny undersøgelse: Alt for meget inklusion i folkeskolen

Et stort antal af danskerne er utilfredse med indførelsen af inklusion i den danske folkeskole, hvor børn med særlige behov går i almindelig skoleklasser.

Det viser en ny undersøgelse fra Megafon foretaget for TV 2.

Inklusionen blev gennemført samtidig med skolereformen sidste år i 2014, men spørger man danskerne, så går det ikke godt nok med at få inkluderet børnene.

For meget inklusion

71 procent af de adspurgte i undersøgelsen siger, at for mange eller alt for mange børn forsøges inkluderet, hvor kun 10 procent mener, at antallet af inkluderede børn er tilpas. Fire procent svarer, at for få børn inkluderes i folkeskolen.

Aftalen om inklusion, hvor flere børn med særlige behov skal inkluderes i folkeskolen almindelige undervisning, blev indgået af et bredt flertal i Folketinget i 2012. Målet med aftalen er, at 96 procent af eleverne i folkeskolen skal modtage almindelig undervisning i 2015. Dermed skal 10.000 specialbørn inkluderes i almene folkeskoleklasser.

Formålet er, at flere børn får en hverdag med et fællesskab i folkeskolen frem for at blive ekskluderet i specialklasser.

Skole ansætter inklusionsvejledere

På Kirsebærhavens Skole i Valby anerkender skoleleder Anette Lauge, at inklusion er en udfordring, og derfor har skolen ansat to inklusionsvejledere, der starter sammen med eleverne mandag efter sommerferien.

- Jeg synes, at vi skal beholde så mange børn, vi overhovedet kan, i den danske folkeskole. Det er det, vi er her for. Vi skal lære at inkludere, vi skal lære, at vi er forskellige, at der er forskellige måder at lære på, at der er børn, der har bedst af at sidde stille, der er nogen, der har bedst af at drøne lidt rundt.

- Og det, synes jeg, er rigtig vigtigt, at vi får implementeret. Så vores inklusionvejlederes fornemste opgave er at gøre sig selv overflødige. For så har de lært både personalet, børnene i klassen, det barn det gælder og de forældre, der er at være inkluderende. Og så er opgaven lykkedes, siger hun til TV 2.

Mandag begynder år to med den folkeskolereform og inklusionen, når der er første skoledag efter sommerferien på de danske skoler.

Fakta: Inklusion

Regeringen har en målsætning om, at 96 procent af alle skolebørn skal gå i en almindelig folkeskole i 2015.

Men hvad betyder inklusion?

* Inklusionsloven er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget 24. april 2012

* Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt for at lære noget og for at udvikle sig.

* Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med pædagoger, lærere og andre børn og unge.

* Inklusionstankegangen betyder et perspektivskifte fra det enkelte barn til fokus på det fælles.

* I dag modtager 5,6 procent af alle børn i folkeskolen specialundervisning i specialklasser og på specialskoler.

* I 2015 er målet, at det er 4 procent af børnene. Det betyder, at 10.000 af de børn, der i dag går i specialklasser eller på specialskole, skal inkluderes i den almene folkeskole. Det svarer til cirka et barn i hver tredje klasse.

* Der vil således fortsat være børn, som modtager specialundervisning i specialklasser eller på specialskoler.

* Målet er, at færre børn modtager specialundervisning, og flere børn inkluderes i den almindelige undervisning med de nødvendige støtteforanstaltninger.

* De børn, som har behov for specialundervisning i specialklasser og på specialskoler, skal fortsat have det tilbudt.

* Regeringen og KL er enige om at følge udviklingen tæt, så der kan reageres, hvis det generelt viser sig, at eleverne ikke får den støtte, de har krav på.

(Kilde: Undervisningsministeriet)