Samfund

Vore naboer har det: Danskere mangler beskyttende Alzheimer-gen

Forskere har fundet frem til en genetisk variant, som beskytter mennesker mod den frygtede demenssygdom Alzheimer.

Desværre viser det sig, at det kun er få danskere, der besidder genet i forhold til befolkningen i vores nabolande.

Det viser et nyt studie, der som det første har undersøgt forekomsten af genvarianten i Danmark og sammenlignet den med forekomsten i Island, Norge, Sverige og Finland. Og hvor cirka en ud af hundrede i andre lande havde det beskyttende gen, skal der 3500 danskere til for at finde en person med samme gen.

- Generelt når vi ser på det genetiske, ligner vi vores nordiske naboer. Derfor var det overraskende for os at finde ud af, at lige præcis på denne genvariant er vi dårligere rustet til at modstå Alzheimer end vores nabolande, siger Jonas Mengel-From, lektor i molekylær epidemiologi ved Syddansk Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen.

Tilfældigheder kan være årsag

- Der kan være forskellige årsager. Vi ved, at der er forskel tværs over Europa - vi ved for eksempel, at gener for blå øjne findes hyppigt i Nordeuropa.

- Det der er specielt ved denne undersøgelses resultat er, at skillelinjen går fra Danmark og opefter. Der kan være tilfældigheder bag, som befolkningsvandringer, som ikke er gået igennem Danmark.

Skal forskes særligt i Danmark

Mens undersøgelsen altså fortæller danskerne, at størstedelen af os mangler det beskyttende gen, kan undersøgelsen bruges konstruktivt, mener Jonas Mengel-From.

- Det giver os en god viden om, hvad det er for en molekylær genetik, der ligger bag Alzheimer. Og forskningsmæssigt kan vi sige, at de store undersøgelser, der bliver lavet ude i verden, dem kan vi ikke overføre til danskerne.

- Det understreger vigtigheden af, at vi også laver genforskning i Danmark og ikke bare tager viden fra andre lande.