Samfund

Disse dyr og planter må du ikke indføre i Danmark

Danskerne slæber ulovlige souvenirs fra dyre- og planteriget med sig hjem fra deres ferie. Sidste år opgjorde SKAT 255 politianmeldelser på beslaglagte sager. 

Det er oftest sko og tasker lavet af f.eks. slange- eller krokodilleskind, som SKAT har beslaglagt.

Derudover melder SKAT om, at naturmedicin fra Asien lavet af truede dyr eller planter og stenkoraller også er populært at tage med hjem.

Dermed bryder man den såkaldte Washington-konvention (CITES) og risikerer en bødestraf.

CITES er en international konvention til kontrol af handlen over landegrænser med vilde dyr og planter. Det sker gennem overvågning og regulering af den internationale handel. Målet er kun at tillade en bæredygtig handel. Altså at man ikke fjerner mere fra bestandene af vilde dyr og planter, end de kan bære.

I praksis betyder det, at det kræver særlige tilladelser eller i visse tilfælde er helt forbudt at handle med visse dyr og planter - levende såvel som døde og produkter fremstillet af eksempelvis deres skind, fjer, tænder.

Omkring 5000 dyrearter og 28.000 plantearter er omfattet af CITES. Godt 1000 af dem er så stærkt truede, at handel med dem er helt forbudt. For de øvrige kræves særlige tilladelser til ind- og udførsel.

Her kan du se, hvilke dyr og planter, der er omfattet af CITES.

Eksempler på omfattede dyr:

Aber

Bjørne

Elefanter

Hvaler

Oddere

Krokodiller

Landskildpadder

Kamæleoner

Kvælerslange

Papegøjer

Paradisfugle

Rovfugle

Fugleedderkopper

Koraller

Kæmpekonkylier

Eksempler på omfattede planter: 

Orkideer

Kaktus

Koglepalmer

Kilde: Naturstyrelsen.