Samfund

Lektiecafeer er obligatoriske efter sommerferien

Som en af sine første opgaver har børne-, undervisnings,- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby (V) skrevet under på den bekendtgørelse, der gør lektiehjælp og faglig fordybelse til en obligatorisk del af folkeskolereformen.

Så når skolebørnene møder til første skoledag efter sommerferien, er lektiehjælp og faglig fordybelse en integreret del af skoledagen.

Hver enkelt skole har mulighed for at organisere skoledagen, så det passer bedst for eleverne på den enkelte skole.

Der er nemlig ikke længere krav om, at lektiehjælp og faglig fordybelse skal gives i et vist antal timer, eller at det skal ligge som en særskilt blok om eftermiddagen i ydertimerne.

- Ved at gøre lektiehjælp og faglig fordybelse til en integreret del af skoledagen, kan vi bedre sikre et ordentligt fagligt udbytte, siger ministeren i en pressemeddelelse.

- Lektiehjælp og faglig fordybelse skal bruges, så både fagligt stærke elever og fagligt svage elever bliver udfordret og får den nødvendige tid og hjælp til at lære og forbedre sig fagligt.

- Jeg vil bruge den kommende tid til at tale med blandt andre skolelederne, kommunerne og lærerne om, hvordan vi sikrer kvaliteten i de ekstra timer og forbedrer samspillet mellem skole og fritidsliv.

Det var De Konservative, der ved forliget om folkeskolereformen forlangte, at det skulle være frivilligt at komme i lektiecaféerne. Derfor har lektiecaféerne i det forløbne år ligget i ydertimerne, så eleverne kunne vælge dem til eller fra.

Resten af forligskredsen vedtog dengang en lov, der skulke træde i kraft efter et valg, hvor lektiehjælp og faglig fordybelse er integreret i den samlede skoledag, og det er den, der nu træder i kraft med ministerens underskrift.