Samfund

Seks ud af ti stære er fløjet fra Danmark

Det bliver sværere og sværere at få øje på en stær i den danske natur eller i redekasser rundt om i landet.

Det skyldes, at seks ud af 10 stære er forsvundet de seneste 40 år. Det viser en opgørelse fra Dansk Ornitologisk Forening.

Tallene stammer fra gentagne optællinger på i alt 350 ruter jævnt fordelt over Danmark, forklarer biolog i Dansk Ornitologisk Forening Henning Heldbjerg.

- Dansk Ornitologisk Forenings mange frivillige fugletællere kan dokumentere denne voldsomme tilbagegang i kraft af de såkaldte punkttællinger, som erfarne ornitologer hvert år gennemfører på samme rute på samme tid af året, siger han.

I 1976 var der 600.000 ynglende stære i Danmark, mens der i år kun er noteret 270.00 stære. Og det er ikke kun en dansk tendens.

Stæren er i tilbagegang overalt i det nordlige og vestlige Europa, hvorimod den har det bedre i Østeuropa. Hverken på europæisk eller globalt plan er der dog grund til at frygte, at stæren forsvinder.

Men stærens kraftige tilbagegang kan være et signal om ændringer i kulturlandskabet i retning af mere ensartethed og en ringere mangfoldighed, vurderer Dansk Ornitologisk Forening.

- Tilbagegangen i stærebestanden hænger efter alt at dømme sammen med den kendsgerning, at der er blevet færre åbne arealer med husdyr på græs i landbrugslandet og dermed mindre føde til stærene og deres unger, forklarer Henning Heldbjerg.

Sådan har det dog ikke altid været. Det er ikke mange årtier siden, at landskabet så anderledes ud. Dengang var der områder med kreaturer, der græssede, omkring de fleste gårde og landsbyer fortæller Henning Heldbjerg:

- Her var masser af føde til stærene. I dag vokser der korn helt op til bygninger og byer. Og stærene, der lever af stankelbenlarver, orme, snegle og insekter, kan ikke finde føde på kornmarkerne.