Samfund

Fire ud af ti flygtninge består ikke danskprøve

Mere end fire ud af ti flygtninge og familiesammenførte består aldrig deres danskprøver, skriver metroxpress mandag.

Alle udlændinge bliver tilbudt mindst 15 timer om ugen i dansk på en sprogskole. Men ‘43 procent af de nyankomne flygtninge og familiesammenførte havde ikke bestået en prøve i dansk inden for de tre år, som danskuddannelsen var berammet til,’ ifølge Rigsrevisionen.

- Hold da op, det er ringe. Det er jo grundlæggende for at kunne være borger i Danmark, skriver SF’s integrationsordfører, Karina Lorentzen.

Siden har man udvidet undervisningen til fem år.

Mange møder slet ikke op. Således blev de 53.784 kursister væk fra mere end hver tredje undervisningstime i 2013, viser en opgørelse fra Ankestyrelsen. Blandt udlændinge på dagpenge og kontanthjælp er fraværsprocenten 39 og 36 procent.

Formand for De Danske Sprogcentre, Poul Neergaard siger, at nogle mangler motivation.

- Vi er blot et tilbud, og mange prioriterer arbejdet først. Det samme gælder for dagpengemodtagere, hvor kommuner prioriterer at få dem i aktivering, i stedet for at de passer deres undervisning, siger han.

Kritiserer Undervisningsministeriet

Rigsrevisionen kritiserede i februar, at Undervisningsministeriet fra 2011 ‘gennem en årrække har været bekendt med, at kommunernes pædagogiske tilsyn med danskuddannelsen har været utilstrækkelig’.

- Enten er sprogskolerne for dårlige, eller også er problemet hos de studerende. Der er ingen tvivl om, at nogle flygtninge ikke magter at lære sprog, og at andre er analfabeter. Man skal skabe motivation for at få dem til at møde op, siger integrationsforsker Mehmet Ümit Necef, SDU.

Socialdemokraterne, som er ansvarlige for de to ministerier, centrene hører under, er ikke vendt tilbage.

Udlændinge, som bliver væk fra deres sprogundervisning, skal straks have stoppet for udbetalingen af sociale ydelser. Det vil Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, kræve af en kommende regering.

- Vi skal stoppe deres ydelser, hvis de ikke deltager i undervisningen. Men man bør også have en lægeerklæring, hvis man er væk i længere tid,« siger han

Gulerod til de flittige

Der er således allerede mulighed i dag for at trække i ydelserne til folk på dagpenge og kontanthjælp, der ikke møder op til sprogundervisning.

- Det sker nogle gange, at kommuner trækker i de sociale ydelser, hvis de udebliver fra sprogskolen, men det er nu ikke meget. Det er ikke noget, alle kommuner gør, siger Poul Neergaard, formand for De Danske Sprogcentre.

Venstres Karsten Lauritzen er i stedet klar med en gulerod til udlændinge, der lærer dansk.

- Det er fuldstændig grundlæggende for integrationen, at man kan sproget. Så samtidig med at vi vil indføre starthjælp, så vil vi give en økonomisk bonus til udlænding, der har bestået danskuddannelsen, siger han.