Samfund

100 år med ligestilling: Så forskellige er kønnene stadig i dag

Grundlovsændringen i 1915 markerede en milepæl i dansk historie og et stort skridt i retningen mod et mere demokratisk samfund, hvor alle har indflydelse på centrale samfundsforhold.

Men selvom der er sket meget i de 100 år, hvor kvinderne har haft valgret, så er der stadig en række forhold, hvor kønsforskellene er markante.

Danmarks Statistik har markeret 100-året for den kvindelige valgret ved at udgive folderen "Kvinder og Mænd i 100 år - fra valgret til ligestilling". Heri gives både eksempler på, hvordan levevilkår og dagligdag har ændret sig betragteligt for kvinderne gennem de seneste år, men den giver også eksempler på områder, hvor ændringerne ikke har været så store, som vi måske forestillede os.

Tv2.dk giver dig herunder et udpluk af en række samfundsforhold, der har gennemgået større eller mindre forventningere. Suppleret med kommentarer fra kønsforsker ved Roskilde Universitetscenter, Karen Sjørup.

Mænd dominerer stadig valgene

Det går den rigtige vej for ligestillingen, når det kommer til valg og kandidatur ved folketingsvalgene. Der er dog stadig et stykke vej til, at kvinderne udgør halvdelen af de valgte og opstillede.

Ved det seneste valg var to ud af fem valgte en kvinde.

Mens to ud af fem folketingsvalgte ved seneste valg var en kvinde, så var det kun 36 procent af regeringsposterne besat af kvinder. Højdespringer var Lars Løkke Rasmussens regering fra 2009, hvor over 48 procent af ministerposterne var besat af kvinder.

Ifølge Karen Sjørup vil det kommende folketingsvalg markere en tilbagegang for kvinderne.

- Der er stadig en kamp. Lige nu, hvor vi fejrer 100 året for stemmeretten, er antallet af kvindelige kandidater faldende. Vi kan se frem til, at antallet af kvinderne går ned i Folketinget, og vi var ellers lige kommet op på en tredjedel, siger hun.

Kvinder lever endnu længere end mænd

Mens de går den rigtige vej for ligestillingen i politik, så er afstanden mellem mænd og kvinder blevet større, når man måler på den gennemsnitlige levealder.

Danskerne kan i dag forvente at leve mere end 20 år mere sammenlignet med begyndelsen af det 20. århundrede, og bedst er det gået for kvinderne, der i 2014 lever mere end fire år længere end mændene.

Mænd tjener stadig mere

Mænds indkomst var i de seneste opgørelser i gennemsnit 26 procent højere end kvindernes. Udviklingen går dog i ligestillingens retning, da kvindernes indkomst de seneste ti år er steget med 20 procent mod mændenes 11 procent.

- I forbindelse med løn er der stadig en stor forskel på kvinder og mænd, og den er ikke blevet mindre med årene, selvom vi har fået en ligelønslov. Kvinders arbejde bliver tillagt mindre værdi end mænd, og det betyder, at der er en stor forskel på mænd og kvinders livsindkomst. Det giver en afhængighed af mænd, og det begrænser kvinders frie valg – blandt andet i ægteskabet, siger Karen Sjørup.

Flere kvinder end mænd videreuddanner sig

Piger på de gymnasiale uddannelser har siden 2006 kunne bryste sig af et højere karaktergennemsnit i studenterhuen, og i dag er der også langt flere kvinder, der gennemgører en videregående uddannelse end mænd.

Fakta: 100 år med kvindelig valgret

I år fejrer vi 100-året for ændringen af grundloven, hvor kvinder i Danmark fik ret til at stemme og stille op til valg.

Indførslen af kvinders stemmeret i 1915 var resultatet af en mangeårig kamp for ligestilling og demokratiske rettigheder for alle. Indtil 1915 havde kun 15 procent af befolkningen ret til at stemme og stille op til valg. Ikke blot kvinder, men også det man dengang betegnede som fjolser, forbrydere, fattiglemmer og folkehold, var indtil da udelukket fra politisk deltagelse.

Med grundlovsændringen fik også tjenestefolk – folkehold – stemmeret, og loven markerer derfor starten på et mere ligestillet og demokratisk Danmark med bredere deltagelse.