Samfund

Sundhedspersonalet har for travlt til patienter: - Det er frygtelig læsning

SE MERE END 150 EKSEMPLER PÅ BERETNINGER FRA ARBEJDSTILSYNET HER

Der er ikke tid nok til at tage sig ordentligt af patienterne på landets hospitaler. Det billede tegner sig tydeligt efter, at arbejdstilsynet over det sidste halvandet år har kritiseret 65 hospitalsafdelinger for at personalet ikke har tid nok til at udføre deres opgaver.

TV 2 Nyhederne har læst alle rapporterne igennem, og i langt de fleste af dem fortæller personalet, hvordan tidspresset går ud over patienterne.

Eksempelvis kan man læse, hvordan børn ligger med unødige smerter og at der ikke er tid nok til at give terminale patienter en værdig død:

”Det sker ca. 4 gange ugentligt at et barn får et smertegennembrud, pga. manglende eller for sen smertedækning.”

”At man ofte ikke har tid til at være der for en terminal patient eller give tilstrækkelig omsorgspleje for en patient, som er døende, og dermed ikke kan give patienten en værdig død.”

Forkert og for sen medicinering

Mange rapporter beskriver mindre alvorlige problemer, der dog ifølge det interviewede personale lader til at være udbredte på mange hospitaler. På grund af tidspresset bliver der ofte givet enten forkert medicin eller også bliver den rigtige medicin givet for sent:

”Patienterne får ikke medicin til tiden, patienter kan ligge med afføring i timer, medarbejderne kan se at huden bliver tryksårstruet.”

”Medarbejderen havde derfor ikke tid til den patienten på den anden stuen, og denne patient fik ikke mad, blev ikke mobiliseret, måtte ligge i længere tid med afføring i bleen mv.”

Du kan selv læse uddragene fra rapporterne og se om der er fundet problemer på dit lokale hospital i denne grafik.

Frygtelig læsning

Da tilsynene er lavet over de sidste halvandet år, er der sandsynligvis rettet op på mange af afdelingerne, men direktør for Danske Patienter Morten Freil, mener stadig ar rapporterne giver et retvisende billede af virkeligheden:

- Det er frygtelig læsning. Men det bekræfter det, som vi hører andre steder fra. Der er generelt kaotiske forhold på afdelingerne. Der er simpelthen for mange patienter per personale, så der er ikke tid nok. Det er både uværdigt for patienterne, og det kan få alvorlige konsekvenser, som man også kan læse i de her rapporter, siger Morten Freil.

Han fortæller, at det er en tendens som er blevet forværret de seneste år, og det skyldes flere ting:

- Der kommer flere og flere ældre, og de seneste år har væksten i sundhedsudgifterne ikke kunne følge med den voksende opgave. Der har været fokus på andre dele af sundhedsområdet som at få ventelisterne ned. Det er også godt, men det er gået ud over nogle af de områder, som ikke er så nemme at måle.

Regioner: Kritisabelt

Danske Regioner ønsker ikke at stille op til interview, men formanden for sundhedsudvalget Ulla Astman svarer i en mail, hvor hun blandt andet skriver at eksemplerne fra rapporterne er kritisable:

- Nogle af udfordringerne kan løses med nye måder at organisere arbejdet på, men andre steder er der måske for meget pres på, og derfor har vi i vores oplæg til økonomiforhandlingerne peget på flere ting: Der er brug for at styrke patientbehandlingen på sygehusene, der skal være midler til at sikre en god hverdag på hospitalerne, og der skal være personale og tid nok til den enkelte patient, skriver Ulla Astman, der understreger, at fejl ikke kan undgås og at danske patienter generelt er blandt de mest tilfredse, hvis man sammenligner med udlandet.

Se mere i TV 2 NYHEDERNE klokken 22.00

SE MERE END 150 EKSEMPLER PÅ BERETNINGER FRA ARBEJDSTILSYNET HER

Arbejdstilsynets vurdering af danske hospitaler: Sådan har vi gjort

Det sidste halvandet år har Arbejdstilsynet haft fokus på det psykiske arbejdsmiljø på hospitaler. Det har blandt andet medført 65 sure smileys til hospitalsafdelinger fordi de ansatte har for meget at lave. I rapporterne står der også, hvordan arbejdspresset er gået ud over patienterne.

TV 2 har læst alle rapporterne igennem og fundet de passager, hvor personalet fortæller hvad konsekvenserne er for patienterne. Det spænder fra patienter, der var heldige ikke at dø til ældre, der ligger for lang tid uden at få skiftet ble. I grafikken kan du selv se om dit lokale hospital har fået kritik af Arbejdstilsynet.

I mange af tilfældene vil hospitalerne have efterkommet de krav om forbedringer, som Arbejdstilsynet er kommet med. Jo ældre kritikken er, desto større chance er der for, at hospitalerne har gjort noget ved det. Ikke desto mindre dokumenterer rapporterne stadig en problematik i det danske sundhedsvæsen. Valget af de afdelinger, hvor der er lavet tilsyn er ikke tilfældigt. Arbejdstilsynet har i samarbejde med hospitalerne fundet frem til de afdelinger, der fik besøg.

Citaterne, som vi fremhæver, er løsrevne fra hele rapporten, som du læse i sin helhed ved at følge linksene under citaterne. I de tilfælde hvor ledelsen rent faktuelt har benægtet personalets fremlægning af tingene, fremgår det af de løsrevne citater. Ledelsernes mere generelle kommentarer til Arbejdstilsynets kritik fremgår af rapporterne, hvis de er kommet med en general kommentar og hvis Arbejdstilsynet har fundet den relevant at medtage i rapporten.