Samfund

Befolkningsvækst i Danmark skyldes primært indvandrere

Befolkningstallet i Danmark steg i perioden fra 2010 til 2014 med næsten 125.000 personer. Kun 8,2 procent af væksten skyldes dog vækst i den gruppe, der i statistikken betegnes som personer med dansk oprindelse.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en opgørelse fra Danmarks Statistik.

Den største årsag til væksten i befolkningstallet er indvandringen til Danmark. 38,1 procent af væksten kommer fra indvandrere fra vestlige lande, mens indvandrere fra ikke-vestlige lande udgjorde 31,2 procent.

Dansk Folkeparti, der har bedt om tallene i Folketingets Udvalg for Udlændinge- og Integrationspolitik, begræder udviklingen.

- Tallene viser en katastrofal udvikling, hvor Danmark afgørende er ved at skifte karakter. Vi får svært ved at holde sammen på vores land. Der vil komme flere og flere områder i Danmark, hvor dansk sprog, dansk kultur og dansk tradition ikke længere vil være det dominerende, siger partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen, til Jyllands-Posten.

Dansk Folkeparti vil derfor kræve, hvis der kommer et borgerligt flertal efter et valg, at regeringen skal opstille en politisk målsætning om at begrænse ikke-vestlig indvandring.

Det er et krav, som Venstre ikke ønsker at tage stilling til nu.

17,4 procent af befolkningstilvæksten i de fem år kan tilskrives efterkommere fra ikke-vestlige lande, mens 5,1 procent er fra efterkommere fra vestlige lande.

Tredjegenerationsindvandrere - altså personer, hvis bedsteforældre kom til Danmark fra udlandet - figurerer i Danmarks Statistik under kategorien "personer med dansk oprindelse".

Det ønsker Dansk Folkeparti ændret, men det afvises af Socialdemokraterne.

- På et tidspunkt må en ny generation vel være dansk. Vi mener, at det er meget passende at sige, at når man er tredjegenerationsindvandrer, så forventes det, at man skal klare sig lige så selvstændigt som folk med dansk baggrund, siger udlændingeordfører Ole Hækkerup til Jyllands-Posten.