Samfund

SKAT syltede bevidst boligsager

Direktionen i Skat har ifølge Politiken lørdag helt bevidst nedprioriteret klagesager fra boligejere, der har betalt for meget eller har udsigt til at betale for meget i ejendomsskat.

Det fremgår af en redegørelse fra Skatteministeriet til Folketingets Ombudsmand, som Politiken har fået aktindsigt i.

Ombudsmanden gik ind i sagen efter en række artikler i Politiken, som har beskrevet, hvordan Skat har undladt at rette forkerte vurderinger af grunde, selv om Landsskatteretten eller et vurderingsankenævn har slået fast, at Skat har sat niveauet for højt.

Ressourcer brugt på hastesager

Ministeriet forklarer ombudsmanden, at 'behandlingen af disse afgørelser har været nedprioriteret i perioder, idet det var nødvendigt at bruge ressourcerne på andre opgaver, der blev anset for mere hastende'. Og at der 'har været tilført for få ressourcer til opgaven', hvilket har ført til en 'ophobning' af sager, skriver Politiken.

- Ved årets afslutning 2014 kunne vi se, at vi havde en række opgaver med vurdering af et stort antal ejendomme, hvor vi blev nødt til at prioritere vores kompetencer , og vi besluttede, at der var nogle opgaver vi måtte ligge, siger SKATs direktør Jesper Rønnow til TV 2 News.

Det har blandt andet betydet, at omkring 200 grundejere i Brønshøj har betalt 10.000 kroner for meget i grundskyld om året. Og i Hørsholm har Skat undladt at sætte grundværdierne ned, selv om Vurderingsankenævn Nordsjælland i 24 afgørelser har afgjort, at Skat har sat grundværdierne for højt.

Efter ombudsmandens indgriben forventer Skat, at 1.150 grundejere i Hørsholm inden denne måneds udgang vil få nedsat deres grundværdier.

- Vi har nu opprioriteret arbejdet og beklaget, at der går for lang tid, fra sagerne kommer ind i den ene ende, til de bliver ekspederet i den anden, siger Skats direktør, Jesper Rønnow Simonsen, til Politiken.

Få sager afsluttet

Daværende skatteminister Morten Østergaard (R) gjorde det ellers meget klart i marts sidste år, da Politiken havde omtalt sagen første gang, at 'Skat har som opgave at rette ind', når Skat bliver underkendt af en ankeinstans. Han lovede at sikre, at Skat selv tog sagerne op, og i et svar til Folketingets Skatteudvalg i maj sidste år forsikrede han, at Skat ville sætte grundværdierne ned i et område, når de var blevet underkendt.

2. september blev Østergaard afløst som skatteminister af socialdemokraten Benny Engelbrecht (S). Og i september – fremgår det af redegørelsen – besluttede Skat igen at nedprioritere arbejdet med at rette og nedsætte de vurderinger, som er blevet underkendt. Det har betydet, at der kun er afsluttet et mindre antal sager som følge af, at 'opgaven har været nedprioriteret i en periode'.

Minsteriet ikke underrettet

Jesper Rønnow Simonsen forklarer over for Politiken, at beslutningen om at nedprioritere sagerne blev truffet i Skats direktion. Der blev ikke lavet en særskilt orientering om det til ministeriet, men han 'vil ikke afvise', at ministeriet er blevet informeret gennem den løbende dialog.

Politiken har spurgt skatteminister Benny Engelbrecht, om han har været bekendt med, at Skat bevidst valgte at nedprioritere sagerne. »

- Jeg har læst redegørelsen til ombudsmanden, og det er mig bekendt første gang, jeg hører om det, siger skatteministeren til Politiken.