Samfund

12-tals piger bryder sammen: Søger psykolog

Konstant stræben og et stift fokus på karakterer og toppræstationer har menneskelige konsekvenser for især kvindelige studerende på de videregående uddannelser.

De såkaldte 12-tals-piger er nemlig oftere forbi psykologen end deres medstuderende, skriver Politiken.

Nye tal, som Magisterbladet har fået af Danmarks Statistik, viser således en tendens til at de studerende, der får psykologhjælp under deres videregående uddannelse, fik højere karakterer i gymnasiet end gennemsnittet.

Blandt de studerende, som er medlemmer af Dansk Magisterforening, og som i løbet af 2012 blev henvist til psykolog, var karaktergennemsnittet på 8,1. Det er knap én karakter over det generelle gennemsnit for foreningens medlemmer.

Og da der er klar overvægt blandt kvindelige studerende, der er forbi psykologen (knap fire gange så mange kvinder som mænd, red.) og psykiateren, så bekræfter tallene altså, at de stræbsomme ”12-tals-piger”, som får flotte karakterer, til gengæld også er mest udsat for at bukke under for deres egne forventninger om konstante toppræstationer.

Men også omverdenens forventninger presser pigerne, når de begynder på universiteterne, hvor de faglige krav og undervisningens struktur er løsere, lyder ekspertvurderingen:

- Det lægger et pres på de unge, især pigerne, både på gymnasier og videregående uddannelser, at de skal præstere godt nok til at klare sig på et arbejdsmarked, hvor der er konkurrence om jobbene. De skal ikke bare komme ud med gode karakterer, de skal også have den rette personlighed og de rette kompetencer. Og de gør rigtig meget for at leve op til ikke bare deres egne, men også omgivelsernes forventninger«, siger Jens Christian Nielsen, der forsker i unges trivsel ved Institut for Uddannelse og Pædagogik under Aarhus Universitet, til Politiken.

I 2012 var seks procent af de kvindelige studerende og tre procent af de mandlige, som figurerer i tallene fra Danmarks Statistik, omkring psykologen.