Samfund

Patienter efterlyser læger og sygeplejersker

Nogle patienter på landets hospitaler oplever at ringe forgæves til personalet efter hjælp - mens andre bliver dårligt informeret og ikke kan få svar på deres spørgsmål.

Det skriver Politiken søndag på baggrund af  en undersøgelse fra Megafon, der er foretaget for Dansk Sygeplejeråd.

Ud af knap 1.000 svar fra borgere, der har været til behandling, undersøgelse eller pleje på hospitalet inden for det seneste år, siger hver femte, at de ikke kunne få fat i personalet, når der var behov for hjælp eller i forbindelse med spørgsmål.

Vink med vognstang

Samtidig svarer næsten hver fjerde patient, at de ikke følte sig godt nok orienteret om forløbet af deres hospitalsbesøg.

- Tallene er et vink med en vognstang om, at politikerne har strammet skruen for meget. Jeg synes, at det er skræmmende, at vi har et sygehusvæsen, hvor patienter giver udtryk for, at der ikke er tid til dem, siger sygeplejerskernes formand Grethe Christensen til TV 2.

Hun mener, problemet slet og ret hænger sammen med, at der er for få sygeplejersker til for mange opgaver.

Handler også om sikkerhed

- Det koster på kvaliteten af plejen og behandlingen, på patientsikkerheden og på arbejdsmiljøet, siger Grethe Christensen og henviser til, at Arbejdstilsynet sidste år uddelte mere end 100 påbud til sygehusene om at forbedre arbejdsmiljøet.

- Der er mange konsekvenser. Først og fremmest sker der flere fejl og utilsigtede hændelser. Det betyder dårligere sikkerhed for patienterne. Men sygeplejerskernes arbejdsmiljø er også under et betydeligt pres på grund af situationen, siger Grethe Christensen.

Lægeforeningen kalder ligeledes tallene fra undersøgelsen for 'meget bekymrende':

- Det er helt afgørende for behandlingen, at patienter og pårørende føler sig godt orienteret og inddraget. Undersøgelsen viser meget tydeligt, hvor vigtigt det er, at der er de rigtige rammer og den nødvendige tid på sygehusene, siger den nyvalgte formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, til Politiken.

Minister: Dur ikke

Siden årtusindskiftet er det danske sundhedsvæsen blevet effektiviseret, og patienter er i dag indlagt væsentligt kortere tid, ligesom de venter mindre på operation end for blot få år siden.

Men selv om hospitalerne har fået ansat flere tusind ekstra læger og sygeplejersker siden årtusindskiftet, har Dansk Sygeplejeråd ud fra Sundhedsministeriets tal beregnet, at effektivitetstornadoen har betydet, at 72 sygeplejersker i dag udfører det samme arbejde, som 100 sygeplejersker udførte i 2001.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) oplyser skriftligt til Politiken, at det 'dur ikke, hvis patienterne på sygehusene ikke får den hjælp og information, de har brug for'.