Samfund

Bombe under danske ferie-regler: I strid med EU-reglerne

Det er ifølge EU-Kommissionen ikke i orden, at danskere ikke har ret til betalt ferie i første arbejdsår.

De danske ferieregler er i karambolage med EU's arbejdstidsregler. Det mener EU-Kommissionen, der onsdag beder Danmark om at respektere lønmodtagernes ret til at holde fri med løn samme år, som deres ferie er optjent.

Kommissionen varslede i september sidste år Danmark om sine bekymringer, der er baseret på en klage.

Efter at have analyseret regeringens svar, der blev sendt i november, konkluderer kommissionen nu, at den stadig ser problemer med de danske ferieregler, hvor man først får ret til ferie med løn i det ferieår, der følger efter første optjeningsår.

- For nogle arbejdere - som for eksempel dem, der er nye på det danske arbejdsmarked eller dem med tidsbestemte kontrakter - betyder det, at de ikke kan holde ferie i løbet af deres første arbejdsår eller måske ikke i det hele taget under deres ansættelse.

- Det er i strid med EU's grundlæggende sociale rettigheder om et mindstemål af årlig betalt ferie, lyder det fra kommissionen.

Meddelelsen fra EU-Kommissionen henviser til EU-Domstolens retspraksis, der ifølge kommissionen klart har fastslået, at feriens gavnlige effekter for arbejdstagernes sikkerhed og sundhed kun opnås, "hvis den bliver afholdt samme år, som tjener det formål, nemlig indeværende år".

- De danske regler er derfor i strid med arbejdstidsdirektivet, lyder vurderingen fra EU-Kommissionen.

Den danske regering får nu to uger til at rette ind efter kommissionens retningslinjer. Hvis ikke det sker, kan kommissionen beslutte at sende sagen videre til EU-Domstolen.