Samfund

Hospitaler koster dyrt: Region vil spare på medicin og akutlægebiler

Det er dyrt at drive et moderne hospitalsvæsen. Medicinen bliver stadig dyrere, byggeriet af nye hospitaler koster mere end forventet og udgifterne til uddannelse af læger vokser hele tiden.

Det får nu en af landets fem regioner – region Midtjylland – til at indlede en sparerunde, der skal spare 699 millioner frem til år 2019. Beløbet svarer til en besparelse på 3,4 procent af budgettet.

- Alle der har fingeren på pulsen her kan se, der er altså en udfordring, som er til at tage og føle på, og som vi bliver nødt til at reagere på nu, siger Anders Kühnau, der er formand for Hospitalsudvalget, i Region Midtjylland.

Sparekataloget indeholder 120 konkrete forslag – og mange af dem kommer til at berøre patienterne direkte. Der skal spares på den dyreste medicin, der skal spares i akutberedskabet og antallet af akutlægebiler og hospitalsafdelinger skal lægges sammen og centraliseres.

Akutlægebiler

I forslaget lægger regionen op til at spare 36 millioner kroner om året på at reducere antallet af akutlægebiler. I dag har regionen ni akutlægebiler og tre akutbiler med en sygeplejerske. Ifølge forslaget nedlægges akutlægebilen i Silkeborg, akutlægebilerne i Lemvig og Holstebro erstattes af én i Struer, mens bilerne i Randers og Grenå erstattes af én, der placeres et sted midt imellem de to byer. De tre akutbiler med sygeplejersker i Skive, Tarm og Ringkøbing nedlægges.

Medicinudgifter

Den nye medicin bliver stadig dyrere, og derfor mener regionen det er nødvendigt at fravælge noget af den allerdyreste medicin, hvor der er billigere alternativer.

- Vi har set i de seneste år, at udgifterne til medicin er steget ret voldsomt.  Som det er nu, så bliver vi presset i dén grad på grund af de stigende medicinudgifter - og det gælder alle regioner, siger Jørgen Schøler Kristensen, der er lægefaglig direktør på Regionshospitalet Horsens.

Eksperter i regionen har konkret peget på forskellige typer medicin, hvor de mener der kan spares. Det er blandt andet medicin til KOL-patienter og astma-patienter, blodfortyndende midler og medicin mod gigt- og psoriasis-sygdomme.

Flytning og sammenlægning af afdelinger

Frem mod 2019 håber regionen at kunne spare mere end 100 millioner kroner på de planlagte patientforløb. Det skal ske ved at sammenlægge og flytte en række afdelinger. Det betyder blandt andet, at fertilitetsbehandling ikke længere skal tilbydes i Aarhus, men kun i Horsens og Skive.

De mange spareforslag fra regionen skal nu i offentlig høring og ud til diskussion blandt borgerne. Regionsrådet skal så diskutere spareplanen på rådets møde den 24. juni.

Se kataloget over Region Midtjyllands 120 store og små spareforslag her

Tirsdag aften var der borgermøde i Silkeborg, hvor borgerne frygter for beredskabet på deres lokale sygehus: