Samfund

Voldsom stigning: Mere end 25.000 klager over skatten i 2014

 Vi klager som aldrig før, i hvert fald når det handler om skatten.

På et år, fra 2013 til 2014, er bunken af verserende, uafsluttede klagesager steget fra 17.500 til mere end 25.000.

 Det fremgår af den første årsrapport fra den nye klagemyndighed Skatteankestyrelsen, der blev oprettet 1. januar 2014 med det erklærede mål at effektivisere klagebehandlingen og nedbringe sagsbehandlingstiderne.

 Et år efter opstarten er styrelsen ikke i nærheden af at indfri målene, skriver Politiken.

 Hver enkelt sagsbehandler skulle ifølge planen lukke 66 klagesager om året, men de har kun nået 38 sager i 2014. Og det tager fortsat alt for lang tid at få afgjort sin skatteklage, erkender styrelsens direktør, Anette Hummelshøj:

 - I forhold til den sagsindgang, der har været, har vi ikke formået at afvikle sagerne i den takt, vi havde sat os som mål. Det kan og skal blive meget bedre.

 - Men vi er en ny styrelse, der nu har fået rammerne og organisationen så meget på plads, at vi kan koncentrere os om at levere resultater. Derfor er det også min klare forventning, at vi opnår bedre resultater i år, siger Anette Hummelshøj til Politiken.

 På sigt er målet, at sagsbehandlingen på alle typer af sager kan klares på mindre end ti måneder.

 Men tiltroen til den plan ligger på et lille sted hos skatteadvokaterne Eduardo Vistisen og Torben Bagge, der oplever store frustrationer hos deres klienter.

 - Vi har flere eksempler på virksomheder, der har ventet længere end 18 måneder. Det virker, som om sagerne hober sig så meget op, at klagebehandlingen for tiden er gået mere eller mindre i stå, siger Torben Bagge til Politiken.

 Skatteminister Benny Engelbrecht (S) ærgrer sig over, at "det stadig halter bagud med sagsbehandlingstiden", men han har tiltro til, at sagsbehandlingstiderne vil normalisere sig:

 - Jeg noterer mig, at Skatteankestyrelsens direktør også klart tilkendegiver, at det skal forbedres, skriver skatteministeren i en mail til Politiken.