Samfund

Islam vil vokse mere end andre religioner

I 2050 vil antallet af muslimer i verden være steget fra 1,6 milliarder (målt i 2010) til 2,76 milliarder. Således vil muslimer udgøre ca. en tredjedel af verdens befolkning, som man forudser bliver på ca. 9 milliarder i 2050.

Det er et forskningsstudie fra Pew Research Center, som har undersøgt verdensudviklingen, når det gælder religion.

Forskerne har samtidig vurderet, at antallet af kristne i verden vil stige fra 2,17 milliarder til 2,92 milliarder i 2050. I 2070 forudser forskerne at islam har overhalet kristendom, som den religion flest mennesker bekender sig til.

Pew Research Center er en amerikansk baseret tænketank, og man har brugt seks år på at indsamle data til undersøgelsens resultater. Undersøgelsen dækker 234 lande og fem religioner; buddhisme, kristendom, hunduisme, jødedom og islam. Også mindre religioner, samt ateisme er blevet undersøgt. 

Derudover har forskerne set nærmere på populationers alder, fertilitet og dødelighed, samt migrationer og andre mønstre.