Samfund

Forældre slås i fogedretten som aldrig før

Igen i år sætter antallet af skilsmisseforældre, som skændes om deres fælles barn, rekord, skriver Politiken tirsdag.

Landets fogedretter har i 2014 modtaget 2527 sager fra forældre, som enten ikke har fået et barn udleveret til et aftalt samvær, eller som ikke efterlever en afgørelse om barnets bopæl eller forældremyndighed.

Det viser nye tal fra Domstolsstyrelsen. I 2013 var tallet 2484, og sådan er det steget et nøk hvert år, siden forældreansvarsloven trådte i kraft i 2007. Den samlede stigning svarer til 53 procent.

Sagerne har kørt i lang tid

Direktøren i Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, peger på, at sager, der ender i fogedretten, oftest har kørt længe, fordi alle sager begynder i Statsforvaltningen.

- Bag hvert af de her tal er der ulykkelige børneskæbner. Når sagen er nået så langt, at man går i fogedretten, er det psykiske pres på børnene megastort. Selv om forældrene prøver at skjule det, lever børnene i et spændingsfelt, siger han til Politiken.

Politikerne på Christiansborg er i disse måneder ved at forhandle ændringer i forældreansvarsloven.

Tidlig indsats skal hjælpe

Børns Vilkår håber, at man her ser på en hurtigere indgriben. Organisationen foreslår deciderede udrykningshold, som bygger bro mellem Statsforvaltningen og kommunen.

Formanden for Danske Familieadvokater, Lone Brandenborg, peger på, at en lang sagsbehandlingstid i Statsforvaltningen medvirker til at optrappe konflikterne. Også hun efterlyser en tidlig indsats og peger på, at besparelser påvirker sagerne.

- Der er skåret mange stillinger væk i Statsforvaltningen. Endvidere blev det for et par år siden som led i besparelser politisk besluttet, at Statsforvaltningen ikke længere skal afgøre, hvem der skal betale transporten til og fra samvær, men det giver en masse diskussioner, for hvem skal hente og bringe, og så ruller lavinen, siger hun til Politiken.