LISTE: Sådan snyder advokater børn ud af dine hænder

Se med torsdag aften, når 19 Nyhederne på TV 2 sætter fokus på problemet.

Se med torsdag aften, når 19 Nyhederne på TV 2 sætter fokus på problemet. Du kan allerede nu stille spørgsmål til Lotte Nichols, der rådgiver splittede familier i samværssager. 

Det tager ikke mere end en time at fjerne en ekspartner fra et fælles barns liv. Det eneste du skal bruge er en beskidt moral og en række dårlige råd fra din advokat.

Radio24Syv beskriver i dag, hvordan advokater opfordrer forældre til at lyve om vold og overgreb for at få den fulde samværsret over et fælles barn og Foreningen Far, der afholder ca. 5.000 rådgivninger årligt, bekræfter, at falske beskyldninger om vold og overgreb et udbredt redskab i fastkørte familiesager.

- Det er tydeligt, at der er omkring 20 velkendte metoder, som bliver brugt af mødrene, og man skal være opmærksom på, at alle kan blive ramt af det i Danmark. Det tager i dag ikke en gang en time at få smidt en far ud af barnets tilværelse. Der bliver brugt en række standardteknikker, hvis ikke man bliver enig om samvær og bopæl, og alle familieadvokater ved udmærket, at der ikke skal meget til, før faderen mister bopælsretten og samværet, siger Jesper Lohse.

Han anser problemet for at være større end Statsforvaltningens egen vurdering af, at myndigheden i gennemsnit behandler en sag om falske beskyldninger om dagen, og ud fra foreningens rådgivning har man udarbejdet en liste over metoder, som advokater og desperate forældre bruger for at påvirke sagerne til egen fordel.

I en rapport om forældreansvarsloven fra 2013 indgår en lang række, at de erfaringer, som foreningen har gjort sig i forbindelse med rådgivningen af forældrene, og her tegnes blandt andet et billede af en belønningsstruktur for advokaterne, der arbejder direkte i modsat retning af børnenes og forældrenes behov for at hurtig sagsbehandling.

Opskrift på fuldt samvær
I rapporten hedder det blandt andet:

”Vi oplever hver eneste uge advokater, som misbruger systemet og som opnår bedre forhold for den ene forælder via usand og uetisk mistænkeliggørelse eller på forskellig vis får bragt sagen i retten for at opnå en kommerciel gevinst og skifte fokus væk fra bedste forældreevne”

Foreningen Far har samlet eksempler fra deres rådgivningscentre om sager hvor ét, flere eller alle eksempler på nedenstående liste gør sig gældende:

 1. En advokat under fri proces modtager betaling, når sagen kommer i retten og mangler sager.
 2. En advokaten kan lukke sagen på en time for under 5.000 kr. men modtager 10.000-50.000 kroner og nærmest fast årlig indtægt ved at optrappe konflikten.
 3. En advokat forsøger at skabe konflikt uden grund for herved at stille kvinden bedst
 4. En advokat giver på en forældres vegne Statsforvaltningen oplysninger om, at et barn har det dårligt efter der er takket nej til en urimelig bodeling – velvidende at børnene er glade, harmoniske og alle kan bekræfte forholdet – som ren pression.
 5. En advokat sender en forælder på krisecenter for at få sagen til at se voldsom ud – uden grund.
 6. En advokat dækker over, at en forælder har været voldelig ved at angribe den anden forælder.
 7. En advokat møder op på modpartens bopæl velvidende, at modpartens advokat ikke er til stede – i et forsøg på at skabe konflikt.
 8. En advokat tilbageholder relevante oplysninger for Statsforvaltningen – og skaber konflikt.
 9. En advokat overbebyrder Statsforvaltningen for at skjule sagens virkelighed.
 10. En advokat foreslår bopælsforælderen at flytte væk til direkte skade for barnet.
 11. En advokat medvirker til usande anklager og chikane overfor selv ordentlige forældre.
 12. En advokat medvirker aktivt til falsk politianmeldelse mod bedrevidende.
 13. En advokat gør intet for at rette forkerte oplysninger mod bedrevidende.
 14. Advokatens chefer gør ingenting – det er normal praksis og skaber forretning.

Dette er ifølge Foreningen Far historier fra det virkelige liv, og det er i dag alt for let at udnytte systemet for at få bopælsretten for et fælles barn.

Jesper Lohse hører dagligt fra foreningens forskellige rådgivningscentre om fædre, der bliver mødt med falske anklager. Og imens dækker advokaterne over hinanden, og myndighederne ignorerer problemet.

- Advokaterne spiller en central rolle, fordi de dækker over hinanden. Alle ved, hvad der foregår. I 2011 havde vi møde med advokatsamfundet, og bad dem undersøge problemet ved at sammenkøre længerevarende sager, hvor der var tale om falske anklager for at få overblik over, hvilke advokater, der er tale om og så gå til politiet. Men der er intet sket. Det er en kæmpe skandale, siger Jesper Lohse til tv2.dk.

Han forklarer, at systemet i dag er skruet så uhensigtsmæssigt sammen, at de fleste fædre, der bliver falsk anklaget for overgreb og incest i sidste ende må acceptere anklagerne.

- Disse fædre har ingen kort på hånden, og vi råder dem mange gange til at lægge sig fladt ned og acceptere alle beskyldningerne, hvis de vil se deres barn. De har mulighed for at gå til politiet, men problemet er, at sagerne behandles lokalt, og der behandles det som almindelige familiesager, siger Jesper Lohse.

Se med torsdag aften, når 19 Nyhederne på TV 2 sætter fokus på problemet.

I dokumentarserien 'Med børnene som våben' satte TV 2 i maj 2014 fokus på børn i skilsmissefamilier. I en ny dokumentar, 'Med børnene som vågen - krigen fortsætter', fulgte vi op på nogle af de forældre, vi mødte i de første programmer, og som stadig ikke har kontakt til deres børn.

Mange skilsmisser ender i dag i en kamp om børnene. Næsten 800 gange om året beslutter Statsforvaltningen, at et barn ikke skal se den ene af sine forældre. Det tal er endda kun en konservativ udredning på baggrund af Ankestyrelsens indberetninger fra Statsforvaltningen. Tallet kan altså godt være højere.