Samfund

For mange tager bilen: Forskere ønsker afgifter på samtlige veje

Antallet af biler på vejene stiger og stiger, mens antallet af passagerer i togene slet ikke kan følge med, skriver Ingeniøren fredag.

I 2014 kørte danskerne 26 kilometer længere på vejene, hver gang de kørte en kilometer længere på togskinnerne. Den udvikling kan i følge transportforskere kun stoppes, hvis der indføres afgifter på kørsel på landets veje.

Hvis ikke det sker, så siger både transportforsker Per Homann Jespersen fra RUC og direktør for DTU Transport, Niels Buus Kristensen, begge til Ingeniøren, at målet om 40 procents CO2-reduktion bliver umulig at nå. Bilisterne skal have pisken. 

Udviklingen med stigende biltrafik går den forkerte vej i forhold til 2010 og 2011, hvor den faldt. Og samtidig går udviklingen også stik imod et forlig om grøn transport som samtlige folketingets partier minus Enhedslisten indgik i 2009. 

- Vi har investeret i en togfond, letbaner, bedre busser - i det hele taget bedre kollektiv trafik. Men jeg medgiver da, at det havde været endnu bedre, hvis vi havde fået endnu flere over og bruge den kollektive trafik, siger trafikordfører Rasmus Prehn (S) til TV 2 NEWS. Du kan se hele interviewet i videoen øverst i artiklen.

Læs hele aftalen om: En grøn transportpolitik

Til TV 2 Nyhederne siger transportminister Magnus Heunicke (S): 

- Målet fra 2009 er en politisk vision, der bestemt er ambitiøs. Der er tale om et langt sejt træk, og ikke noget der viser sig over en kortere årrække. I den sammenhæng er der ikke langt fra 2009 til 2015. 

- Der er i de politiske aftaler afsat betydelige beløb til den kollektive trafik, men regeringens initiativ med Togfonden er jo selvsagt en anerkendelse af, at ambitiøse mål i den kollektive trafik ikke nås uden en markant forbedring af infrastrukturen, hvad Togfonden jo er udtryk for.

Men mange af de tiltag, som politikerne gennem tiden er blevet præsenteret for skydes ned - i faktaboksen kan du læse om de tre mest markante og konkrete af disse. Under faktaboksen kan du stemme på det forslag, du ville foretrække, hvis du fik lov at vælge.

De skrottede CO2-reducerende tiltag

Roadpricing

Indebærer at betale et beløb pr. kørt kilometer,som kan variere afhængig af tid og sted.

Omlægning af bilafgifterne

En del af regeringsgrundlaget var at omlægge bilbeskatningen. Registreringsafgiften tager udgangspunkt i bilens værdi, ikke hvor miljøvenlig eller sikker den er.

Højere afgifter på benzin og diesel

Gentagne gange har det været foreslået ganske enkelt at hæve prisen på benzin og diesel for at gøre det dyrere at køre bil. En ny variant af forslaget er variable afgifter, som holder priserne stabile. Når olieprisen falder, stiger afgifter – og omvendt, hvis olieprisen stiger igen.

Kilde: Ingeniøren