Samfund

Advokater opfordrer til løgn om vold og incest i familiesager

Ingen kneb er tilsyneladende for beskidte, når højspændte familiesager om samvær skal afgøres. Anklager om vold og overgreb mod forældrenes fælles barn bliver brugt flittigt som våben i kampen om barnet.

Og ifølge kilder, som Radio24Syv har talt med, bliver forældrene rådgivet af en lille gruppe navngivne familieadvokater, der opfordrer forældrene til at bruge falske anklager mod eks-partneren.

Hvert år modtager statsforvaltningen omkring 250 anklager fra forældre, der påstår, at deres tidligere samlever har begået vold, incest eller andre skadelige overgreb mod deres fælles barn, og en lang række af disse anklager er det purre opspind, fabrikeret og tilskyndet af en familieadvokat.

- Anklager om vold eller overgreb er et super effektivt redskab, hvis du ønsker, at din tidligere partner skal ud af dit barns liv. Som systemet er i dag, er der kun fordele for den forælder, der fremsætter de falske anklager. Hvis ikke du som forælder ikke er bleg for at sætter dine egne behov før dit barns, kan du meget let få skubbet den anden forælde ud af barnets liv, siger Tanja Graabæk fra 'Hvert 3.barn', der rådgiver forældre i familiesager og tidligere har været ansat i statsforvaltningen.

I Statsforvaltningen har man kendskab til gruppe familieadvokager, som handler uetisk i børnesager. Det fortæller kontorchef i Statsforvaltningen Bente Koudal til DR.

- For mig at se, er det aldrig okay at sige noget, som ikke er rigigt. En advokat har både en etisk, men også en professionel forpligtigelse til at bidrage til at få sagerne løst. Det er i strid med god advokatskik, hvis en advokat bidrager til at optrappe en konflikt, siger hun.

Følelsesmæssigt overgreb

Ifølge Tanja Graabæk ligger ansvaret delvist i Statsforvaltningen, hvis børnepsykologiske praksis ifølge hende er forældet, blandt andet fordi den baseres på en forældet børnepsykologisk tilgang.

- Forældrefremmedgørelse er et groft følelsesmæssigt overgreb på barnet, men ingen myndigheder sætter ind overfor det. Når der kommer en anklage om overgreb eller vold, stopper samværet med den anklagede forælder mens sagen undersøges. I de gennemsnitligt 6 måneder, som det tager Statsforvaltningen at behandle afgørelsessagerne, er der ingen kontakt mellem barnet og den anklagede. Barnet overlades helt til en forældrefremmedgørende forælder og bliver i mellemtiden fremmedgjort fra den anklagede, siger Tanja Graabæk, der understreger, at de anklagede forældre har meget dårlige kort på hånden, når de bliver mødt med anklager om eksempelvis vold og incest.

- Når sagen er afgjort, og det viser sig, at der er tale om en falsk anklage, er barnet blevet så fremmedgjort fra den anklagede forælder, at Statsforvaltningen ofte vurderer, at det er uhensigtsmæssigt, hvis barnet overlades til den anklagede forælder. Den handling er psykologiske set i sig selv et voldsomt overgreb på barnet, mener Tanja Graabæk.

Skruppelløse advokater

Som rådgiver i familiesager og med sit kendskab til statsforvaltningens praksis i denne type sager er én af Tanja Graabæks vigtigste opgaver at møde forældrene i den følelsesmæssige situation, de befinder sig i , samt at forberede dem på den virkelighed, de møder i Statsforvaltningen.

Og hun er ikke i tvivl om, at ansvaret for de falske anklager i mange tilfælde ligger hos advokaten.

- Alle rådgivere på det familieretlige område kender effekten af falske anklager. Men at vide det og bruge det er to forskellige ting. Det er i den forbindelse påfaldende, at det altid er den samme lille gruppe advokater, der ender med den samme type sager, forklarer Tanja Graabæk og tilføjer:

- Man må aldrig miste fokus på, at det er et barn, der er sagens centrum. 

Ifølge en rundspørge, som Radio24syv og DR2 har foretaget, så svarer 22 ud af 24 adspurgte familieadvokater, at de har kolleger, der efter deres mening går over stregen i børnesager, og Tanja Graabæk bekræfter, at problemet er meget udbredt i de sager, der er kørt i hårdknude.

- Statsforvaltningens vurdering af, at de møder omkring 1 falsk anklage om ugen, er efter min vurdering er et meget konservativt bud.

Med børnene som våben

I dokumentarserien 'Med børnene som våben' satte TV 2 i maj 2014 fokus på børn i skilsmissefamilier. I en ny dokumentar, 'Med børnene som vågen - krigen fortsætter', fulgte vi op på nogle af de forældre, vi mødte i de første programmer, og som stadig ikke har kontakt til deres børn.

Mange skilsmisser ender i dag i en kamp om børnene. Næsten 800 gange om året beslutter Statsforvaltningen, at et barn ikke skal se den ene af sine forældre. Det tal er endda kun en konservativ udredning på baggrund af Ankestyrelsens indberetninger fra Statsforvaltningen. Tallet kan altså godt være højere.