Samfund

Lone lider af depression: Sådan hjælper internetterapi hende

Fra 1. marts kan borgere i Region Syddanmark få internetterapi mod deres angst. Det er et tilbud, der bygger oven på et lignende projekt om depression, der har kørt med stor succes i regionen i to år.

En af dem, der har haft glæde af den virtuelle terapi, er Lone Storm. Hun har haft flere depressioner i sit liv og hver gang er det, det samme:

- Det kan være svært at komme ud af sengen om morgen, komme i bad, lave mad og alle de her helt basale ting.

Derfor tog Lone Storm imod tilbuddet om internetterapi.

Et positivt lille 'trick'

I løbet af de sidste ti uger har hun skulle finde mindst én positiv oplevelse om dagen, og det har hjulpet hende.

- Nogle gange sidder jeg og tænker, at der ikke har været noget godt i dag, så kan jeg gå tilbage og se, at jeg har lavet nogle af de samme ting tidligere, og at jeg har været glad for dem.

Udover at skulle fokusere på de positive oplevelser i hverdagen, så har Lone Storm, som en del af programmet, også skulle tale to gange med en psykolog over internettet. Derudover kan patienten altid skrive til Psykologen.

Går maks to dage

- Når jeg før i tiden skrev til min psykolog, så kunne der gå uger, nu går der højest to dage. Det har været utrolig rart at mærke, at der var en i den anden ende, hvor jeg vidste, at jeg fik respons.

Forskning fra udlandet viser, at internetterapi virker lige så godt som traditionel terapi og i Region Syddanmark.

Behandlingen af depressioner er foregået som et forsøg støttet af Digitaliseringsstyrelsen, men det nye tiltag mod angst vil Region Syddanmark selv betale for. 

Depression i Danmark

- 45 procent af alle kvinder har haft en depression eller mistænkt sig selv for at have en depression mod 31 procent af mændene.

- 20% af de 11-15-årige har et eller flere tegn på dårlig mental sundhed.

- Omkring 8% af alle børn og unge vokser op i familier med psykisk sygdom.

- Cirka 15% af alle børn har været i behandling for en psykisk lidelse, inden de fylder 18 år.

- Psykiske og personlige problemer vurderes som den primære årsag til frafald på en række af de største danske ungdomsuddannelser.

- Andelen med psykisk sygdom blandt de ledige ”ikke arbejdsmarkedsparate” borgere er steget fra 20% i 2002 til 45% i 2011.

- Psykiske problemer er årsag til 50% af alle langtidssygemeldinger og 48% af alle førtidspensioner.

- Op mod 50% af mennesker med psykiske problemer udvikler langvarig sygdom i form af diabetes, Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), hjerte-kar-sygdom, eller muskelskeletlidelser.Psykiske lidelser udgør i alt 25% af den totale sygdomsbyrde efterfulgt af kræft (17%) og kredsløbssygdomme (15.2%).

- Op mod halvdelen af de ældre over 65 år har tegn på psykisk mistrivsel.

Kilde: Psykiatrifonden