Samfund

Afliver smågrise ved at smadre dem i gulvet: - Helt uacceptabelt

Et tag i bagbenene og et hårdt sving ned i gulvet, så nakken brækkes og hovedet knuses.

Sådan afliver de danske landmænd stort set alle pattegrise under fem kilo, hvis dyrene er syge, skadede eller for små.

Men metoden har de senere år mødt modstand fra flere, der frygten, at grisene ikke dør med det samme, når de slynges i gulvet.

Nu vil Enhedslisten en gang for alle have sat en stopper for denne praksis, der anbefales af Fødevarestyrelsen som den mest hensigtsmæssige og effektive metode til at aflive pattegrisene.

Enhedslistens fødevareordfører Per Clausen mener med baggrund i EU-lovgivning, at metoden er ulovlig, og derfor vil han nu stille spørgsmålet om aflivningen til fødevareminister Dan Jørgensen (S).

- Fødevareministeren må øjeblikkeligt sætte en stopper svineproducenternes ulovlige masseaflivning af smågrise, hvor de aflives ved at få smadret hovedet ned i betongulvet med henvisning til, at de vejer mindre en et kilo.

- Metoden er helt uacceptabel, da det er meget usikkert om grisen rammes helt rigtigt og så hårdt, at den dør af det. Hertil kommer, at denne aflivningsmetode formentlig er ulovlig. Jeg vil nu tage sagen op over for fødevareministeren og kræve, at han griber ind overfor denne uacceptable metode til masseaflivning af smågrise, lyder det fra Per Clausen.

Pattegrisene bør afblødes

Fødevareordføreren bakkes op af Dyrenes Beskyttelse. Chefkonsulet Birgitte Damm mener, at metoden er for usikker.

- Grisen kan blive voldsomt lemlæstet uden sikkerhed for, at den dør af det. Vi vil gerne sikre, at grisen ikke kommer til bevidsthed efter slaget, hvorefter den vil dø af kvæstelser eller bliver kvalt i bunken af de andre aflivede grise, siger hun.

- I stedet bør man skære pulsåren over på grisen og afbløde den, så man er sikker på, at døden indtræffer med det samme, siger Birgitte Damm.

Landbruget og Fødevarestyrelsen: Metoden er sikker

Hos Landbrug og Fødevare, Svineproduktion, mener man derimod, at metoden er 100 procent sikker.

- Der er ikke risiko for, at grisene overlever, fordi slaget sker hårdt og præcist. Det er ikke noget, som hvem som helst gør. Det er kun dem med grundig instruktion, ejeren eller medarbejderen, som efter vejledning hos en dyrlæge, må udføre det, siger Søren Søndergaard, næstformand i Landbrug og Fødevare, Svineproduktion. Han forklarer dog, at der ikke er nogen dyrlæge tilstede ved selve aflivningerne.

Næstformanden garanterer, at metoden virker og at dyrene dør uden at lide overlast.

- Alle grise dør øjeblikkeligt, og det gør de uden at blive bange eller lide overlast.

Fødevarestyrelsen, der står bag vejledningen til landmændene, bakker - trods kritikken - fortsat op om metoden, men påpeger at den skal bruges korrekt.

- Det er med den her metode, som med alle andre metoder - den skal udføres korrekt. Hvis den ikke bliver det, så er det noget skidt. Men så handler det ikke om metoden. Så overskrider man loven, siger veterinærinspektør Birte Broberg fra Fødevarestyrelsen.

Ikke behov for nye kampagner

Fødevarestyrelsen har tidligere kørt kampagner imod forkert brug af boltpistol, der bruges til bedøvelse af større slagtedyr, fordi der var mistanke om forkert brug.

Birte Broberg mener ikke, der er belæg for at føre kampagner for at sikre sig, at pattegris-aflivningen udføres korrekt.

- Den her metode er ganske simpel i mine øjne, bare man ved, hvad man gør, når man slår grisen i jorden. Der er det mere tricky med en boltpistol. Vi ser ikke en general tendens der viser, at pattegrisene ikke dør, det er en meget effektiv metode, hvis den udføres korrekt.

Der dør hver dag cirka 23.000 pattegrise i de danske svinestalde. Det svarer til 14 procent af alle fødte pattegrise. Ifølge Dyrenes Beskyttelse er svinene avlet til at føde langt flere unger end de er bygget til, hvilket betyder, at mange pattegrise fødes for små og svage.

Fødevarministeriet har sammen med blandt andet Landbrud og Fødevare udarbejdet en handlingsplan for blandt andet at nedbringe antallet af døde pattegrise.

Flere dyreværnsgrupper, både danske og udenlandske, har lagt videoer på nettet, der angiveligt viser landmænd udføre aflivningen af smågrise.

Det har mandag ikke været muligt at få en kommentar fra fødevareminister Dan Jørgensen.

Har du selv oplevelser eller erfaringer med den omtalte metode, er du velkommen til at kontakte TV 2 i formularen herunder.

Sådan er reglerne for aflivning af pattegrise

I dyreværnsloven står der i § 13:

Den, der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Aflivning ved drukning må ikke finde sted.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om aflivning af dyr, herunder regler om slagtning og om forbud mod visse aflivningsformer samt regler om, at aflivning af visse større dyr kun må foretages af en dyrlæge eller en anden autoriseret person.

Anbefalingen til landmændene lyder således:

- Den mest effektive metode til aflivning af pattegrise under 5 kg sker ved at slå dyrets hoved og nakke så hårdt ned i gulvet, at dyret får kraniebrud og dør omgående. Dyreværnsrådet anbefaler denne aflivningsmetode til pattegrise under 5 kg, da det ikke er sikkert for hverken grisen eller den, der foretager aflivningen, først at bedøve dyret med boltpistol.

Kilder: retsinformation.dk og Videncenter for Svineproduktion (Landbrug og Fødevare)